Nyhedsarkiv

Gode råd om hudpleje i forbindelse med COVID19
Gode råd om hudpleje i forbindelse med COVID1924/04/2020I forbindelse med genåbning af frisører og andre liberale erhverv, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger til erhverv med kundekontakt. Du kan læse vejledningen fra Sundhedsstyrelsen her (https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Saadan-kan-du-forebygge-smitte-ved-taette-kontakter-i-erhvervsmaessig-sammenhaeng). Det øgede fokus på hygiejne gør at du som frisør, vil have flere daglige håndvaske end tidligere, samt udføre mere vådt arbejde end normalt. Du vil derfor belaste din hud mere end du plejer. Dette øger risikoen for at du vil udvikle håndeksem. De første tegn på håndeksem kan være kløende, tør eller skællende hud. Senere kan tilkomme rødme og revner i huden. Har du allerede tendens til håndeksem, er det særligt vigtigt at du plejer din hud. Tør hudHåndeksem Videncenter for Frisører har udarbejdet en række råd til hvordan du bedst passer på din hud i forbindelse med Sundhedsstyrelsen retningslinjer for COVID19. Brug fugtighedscremeBrug en fed fugtighedscreme morgen og aften og ved pauser i arbejdet.  En fed fugtighedscreme har mellem 40% og 70%’s fedtindhold. Fedtprocenten kan ses på deklarationen af produktet. Hvis det ikke fremgår, så vælg en anden creme. Jo mere tendens til tør hud og eksem du har, jo hyppigere skal du bruge fugtighedscreme. Fravælg cremer med indhold af parfume Brug handsker ved vådt arbejde fx hårvask på kunder Vær opmærksom på ikke at have fugtighedscreme på hænderne, når du tager beskyttelseshandsker på, da dette mindsker den beskyttende effekt af handskerne Brug sæbe uden parfume til håndvaskSkyl hænderne grundigt, så der ikke sidder rester af sæbe på hænderne.Sørg for at tørre hænderne grundigt, så de ikke fortsætter med at være våde. Brug håndsprit med glycerol/glycerin i stedet for at vaske hænder, hvis hænderne ikke er våde eller synligt snavsede, det er mere skånsomt end håndvask. [...]
Gode råd om hudpleje i forbindelse med COVID19
Gode råd om hudpleje i forbindelse med COVID1924/04/2020I forbindelse med genåbning af frisører og andre liberale erhverv, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger til erhverv med kundekontakt. Du kan læse vejledningen fra Sundhedsstyrelsen her (https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Saadan-kan-du-forebygge-smitte-ved-taette-kontakter-i-erhvervsmaessig-sammenhaeng). Det øgede fokus på hygiejne gør at du som frisør, vil have flere daglige håndvaske end tidligere, samt udføre mere vådt arbejde end normalt. Du vil derfor belaste din hud mere end du plejer. Dette øger risikoen for at du vil udvikle håndeksem. De første tegn på håndeksem kan være kløende, tør eller skællende hud. Senere kan tilkomme rødme og revner i huden. Har du allerede tendens til håndeksem, er det særligt vigtigt at du plejer din hud. Tør hudHåndeksem Videncenter for Frisører har udarbejdet en række råd til hvordan du bedst passer på din hud i forbindelse med Sundhedsstyrelsen retningslinjer for COVID19. Brug fugtighedscremeBrug en fed fugtighedscreme morgen og aften og ved pauser i arbejdet.  En fed fugtighedscreme har mellem 40% og 70%’s fedtindhold. Fedtprocenten kan ses på deklarationen af produktet. Hvis det ikke fremgår, så vælg en anden creme. Jo mere tendens til tør hud og eksem du har, jo hyppigere skal du bruge fugtighedscreme. Fravælg cremer med indhold af parfume Brug handsker ved vådt arbejde fx hårvask på kunder Vær opmærksom på ikke at have fugtighedscreme på hænderne, når du tager beskyttelseshandsker på, da dette mindsker den beskyttende effekt af handskerne Brug sæbe uden parfume til håndvaskSkyl hænderne grundigt, så der ikke sidder rester af sæbe på hænderne.Sørg for at tørre hænderne grundigt, så de ikke fortsætter med at være våde. Brug håndsprit med glycerol/glycerin i stedet for at vaske hænder, hvis hænderne ikke er våde eller synligt snavsede, det er mere skånsomt end håndvask. [...]
Majken Hougaard Foss-Skiftesvik forsvarede sin phd fredag d.4/11
Majken Hougaard Foss-Skiftesvik forsvarede sin phd fredag d.4/1109/11/2016Fredag d.4/11  forsvarede Majken Hougaard Foss-Skiftesvik sin phd. Phd-afhandlingen omhandler frisørenes daglige udsættelse for persulfater (ammonium-, kalium- og natriumpersulfat). Flere studier peger på, at den primære årsag til astma og rhinitis hos frisører er inhalation af persulfater, som er små lavmolekylære salte, der findes i hårblegemidler. Mekanismen hvormed persulfater inducerer astma og rhinitis hos frisørerne er endnu ukendt, og dermed er udredningen af disse patienter en udfordring idet værdien af typisk allergitests, så som priktesten og histamin release testen, er usikker. Den specifikke inhalationstest, med provokation af patientens luftveje med persulfater, anses for at være gylden standard i udredningen af mistænkt persulfat-induceret astma og rhinitis, men den eksisterende validerede metode er desværre meget tidskrævende. De overordnede formål var: 1) at bestemme prævalensen og incidensen af hud- og luftvejssygdommen hos danske frisørelever og sammenligne disse med forekomsten hos unge fra baggrundbefolkningen, samt at undersøge hvor mange der dropper fra frisøruddannelse pga. disse, 2) at optimere diagnostikken af persulfat-induceret astma og rhinitis ved at undersøge om priktesten, ridsetesten og histamin release testen kan påvise persulfat-induceret astma og rhinitis, samt ved at etablere en mindre tidskrævende specifik inhalationstest end den hidtidigt validerede, som samtidig har en mere realistisk grad af eksponering for persulfater. Læs hendes phd her Læs det danske resumé her [...]
Videncentrets 10års jubilærum
Videncentrets 10års jubilærum24/08/2016D.24/8 er det 10år siden Videncentret officielt åbnede. Videncenter for frisører og kosmetikere blev 12/1 2006 etableret af Heidi Søsted i samarbejde med Dansk frisør og kosmetikerforbund, Danmarks Frisørmesterforening og Videncenter for Allergi. Meget er sket siden. Fra videncenteret er der gennem tidens løb forsvaret 2 phd-studier, der er publiceret 37 artikler i internationale tidsskrifter. Derud over har videncenteret 2 igangværende phd-studier. Hvor det ene forsvares i efteråret 2016. Resultatet af den første phd, skrevet af Anne Bregnhøj, viste det sig blandt andet, at frisører er mere hudraske en general befolkningen, den såkaldte “Healthy worker effect” og at undervisning i kemiskarbejdsmiljø har en gavnlig effekt. Frisørerne fik bedre arbejdsrutiner og kunne opholde sig længere tid i branchen. Da disse resultater så dagens lys, blev det besluttet, at undervisningsprogrammet skulle være obligatorisk på alle af landets offentlige frisørskoler. Resultatet af anden phd, skrevet af Susan Hovmand Lysdal, viste sig blandt andet, at de frisører som stoppede i frisørfaget kun havde været i branchen i 8,4år (incl deres tid som elev). Derud over viste at flere af genbrugte handskerne, sågar vendte dem på vrangen og genbrugte dem. Follow-up resultater fra et af de igangværende phd-studier viser, at forskellen på forekomsten af eksem/allergi mellem de elever som modtog undervisning i det kemiske arbejdsmiljø og de elever som ikke modtog undervisningen ikke er så stor længere. Til gengæld ses det, at de der modtog undervisningen bliver længere tid i branchen end den gruppe, som ikke modtog undervisningen. En opgørelse fra 2016 fra Arbejdsskadestyrelsen viser en positiv tendens med at der fra 2011 til 2015 er anmeldt færre frisører med hudsygdomme. Denne tendens kunne skyldes den obligatoriske undervisning i det kemiske arbejdsmiljø. I 2015 fik Videncenteret sin egen hjemmeside, hvor man kan finde oplysninger om alt fra allergi, eksem og forebyggelse for både frisører og kosmetikere. I 2016 blev undervisningsmaterialet opdateret og ligger nu tilgængeligt online for frisørunderviserne og mesterlærerne. Videncentret har udrettet rigtig meget på disse 10 år – Men der er stadig meget arbejde foran os endnu – og vi glæder os til at se hvor vi står om yderligere 10 år. Ulrik Friis – Gentofte 24/8 2016 [...]
Er du blevet allergisk eller tror du, at du er? Læs her hvad du skal gøre
Er du blevet allergisk eller tror du, at du er? Læs her hvad du skal gøre18/08/2016Har du oplevet svie, brændende eller kløende fornemmelser i forbindelse med dit arbejde eller når du farver dit eget hår. Eller tror du kan være allergisk over for noget i dit arbejdsmiljø, så kan du læse her hvordan du skal forholde dig. Håndeksem er en hyppig sygdom hos frisører. Der kan være mange årsager til håndeksem: Irritativt kontakteksem kan man få af fx vådt arbejde, handskebrug eller kontakt med sæbe. Allergisk kontakteksem kan man få af fx hårfarve, latex protein (fra latexhandsker), afblegningsmidler eller forskellige konserveringsmidler. Hvis du oplever symptomer skal du gå til din egen praktiserende læge. Kontakteksem som har varet i over en måned kræver speciallægeundersøgelse, en praktiserende læge kan henvise til sådan en undersøgelse enten hos en specialhudlæge eller til en hud/allergi afdeling på et hospital. Der vil du blive undersøgt med henblik på diagnose og behandling. Det er vigtigt at I du bliver udredt for frisørallergener – Spørg ind til dette når du skal allergitestes. Jo før årsagen til eksemet  bliver fundet og behandlingen sat ind, jo bedre er muligheden for at blive hudrask. Når du går fra lægen, skal du kende årsagen til dit eksem og hvad du selv kan gøre for at undgå den direkte kontakt med allergenet eller irritanten. Det er lægens pligt, per lov, at oprette en arbejdsskadessag, bare på mistanke om at det er en arbejdsskade. I kan læse meget mere på Videncenter for allergi; – Kontakteksem – Håndeksem – Handskeeksem [...]
Eksem og hudallergi hos frisører – om eksponeringer i arbejdsmiljøet og handskebrug
Eksem og hudallergi hos frisører – om eksponeringer i arbejdsmiljøet og handskebrug18/08/2016I forbindelse med temadagen afholdt af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed, 4. april i Eigtveds pakhus. Blev der afholdt et foredrag med titlen “Eksem og hudallergi hos frisører, udsættelser i miljøet og handskebrug“. Oplægget handlede om de allergifremkaldende stoffer som frisører udsættes for i arbejdsmiljøet og hvordan man kan forebygge eksem/allergi hos frisører. Frisørfaget er et højrisikofag, for udviklingen af håndeksem. Viden om hvordan man forebygger fx ved brug af handsker er en af de vigtige faktorer ved at undgå eksem/allergi. Et svensk studie har vist at den største eksponering for hårfarve sker i klippeprocessen og på den hånd der holder det nyfarvede hår. Derfor anbefales det at man klipper før man farver. Afblegningsprodukter kan også være allergifremkaldende, en dansk spørgeskemaundersøgelse har vist at, risikoen for at udvikle nældefeber/allergi overfor disse produkter stiger med tiden som elev. Nye tal fra arbejdsskadestyrelsen viser en positiv tendens med at der er færre frisører som får anmeldt en hudsygdom. Denne tendens kan skyldes at det i 2011 blev obligatorisk at undervise i det kemiske arbejdsmiljø. Oplægget til denne temadag er blevet skrevet til en artikel som kan læses her – side 19-22 Vi har rettet artikel til og vil blive offentliggjort i mestrenes fagblad, DOFK i et af de kommende numre. Vi har lagt en søgbar version af artiklen op her [...]
Nye anbefalinger
Nye anbefalinger11/08/2016Mange frisørprodukter, så som hårfarver, blegemiddel og permanentvæsker indeholder stoffer med potentielt skadelig virkning på huden og luftvejene. Den gennemsnitlige forbruger af frisørprodukter, vil typisk få behandlet sit hår nogle få gange om året. I modsætning er frisører via deres arbejde udsat for disse stoffer på daglig basis, og er dermed i større risiko for at udviklet overfølsomhed for disse stoffer.   Luftvejene Forskning har vist, at daglig indånding af kemiske stoffer i frisørprodukter kan medføre udvikling af overfølsomhed i luftvejene, som viser sig ved at næsen løber, bliver stoppet eller kløer når man arbejder med produkterne, og i værste fald kan man udvikle astma. Meget tyder på at det især er indånding af stofferne persulfater, der kan medføre luftvejsgener hos frisører. Persulfater findes især i hårblegemidler, men der er også flere hårfarver, der indeholder persulfater. På Videncenter for Frisører og Kosmetikere har vi endnu ikke hørt om blegemidler, der ikke indeholder persulfater. Hvis man vil se om et produkt indeholder persulfater, skal man læse indholdsdeklarationen og se efter følgende INCI-navne: – INCI: ammonium persulfate – INCI: potassium persulfate – INCI: sodium persulfate På dansk hedder de ammonium-, kalium og natrium persulfat. I Videncenter for Frisører og Kosmetikere har vi for nylig testet frisører med mistænkt overfølsomhed overfor persulfater og raske kontrolpersoner, og vores resultater tydede på, at potassium persulfate er mindre  generende end de to andre persulfater, og vi vil derfor anbefale at man fortrinsvis vælger blegemidler og farver, der indeholder dette stof fremfor de andre. Samtidig vil vi anbefale at frisører altid benytter udsugning når de arbejder med blegemidler, hårfarver og permanent. Dette gælder både når farverne blandes, når de påføres håret, og når de vaske ud igen. Hvis ikke der er adgang til udsugning i den salon du arbejder i, skal du gøre din arbejdsgiver opmærksom herpå. Læs mere om udsugning/ventilation her   Huden Der er lavet flere større undersøgelser i Danmark og i andre lande, som viser at frisører, og især frisørelever, har en høj risiko for at få eksem og nældefeber på hænderne som følge af hyppig hudkontakt med frisørprodukter og fordi frisører har våde hænder mange gange i løbet af en arbejdsdag. Hvis man som frisør vil nedsætte risikoen for at få eksem eller nældefeber på hænderne, skal man sørge for at bruge handsker. Handskerne skal benyttes ved vask af kundernes hår og når man er i kontakt med hårfarver, blegemidler og permanentvæske. Det er vigtigt at man ikke genbruger handsker eller vender dem på vrangen, for så gør de mere skade end gavn. Læs mere om handsker her. Det er også en god idé at sørge for at benytte en god fed fugtighedscreme et par gange om dagen, for at undgå at huden på hænderne udtørrer.   Gode råd til, hvordan du passer på dig selv Vi har her samlet en liste over gode råd til forebyggelse af håndeksem/allergi. Brug handsker, anvend dem korrekt og GENBRUG dem aldrig. Ved blanding, påføring og udskylning af hårfarve. Ved afblegning og permanent Ved hårvask Ved styling af hår Brug handsker så lang tid det er nødvendigt, men så kort tid som muligt Handsker skal være rene, nye og tørre Bland hårfarver og blegemidler under sug. Bruge blandeskab med sug, hvis det er et i salonen. Brug bomuldshandsker under beskyttelseshandsken/gummihandsken Du bør klippe før du farver. Får du farve på hænderne – så vask dem straks med vand og sæbe Brug creme uden parfume og med højt fedtindhold Anvend cremen på hele hånden Brug ikke fingerringe på arbejdet Brug handsker ved vådt arbejde (også i fritiden) Brug varme handsker når du er ude i de kolde måneder Farv ikke dit eget hår eller få kunstige negle Luft ud i salonen hver dag Læs mere om forebyggelse af håndeksem [...]
Ny App skal hjælpe forbrugere med at undgå kosmetiske produkter der udløser eksem
Ny App skal hjælpe forbrugere med at undgå kosmetiske produkter der udløser eksem05/06/2015Ca.10% af den danske befolkning har kontaktallergi overfor indholdsstoffer i forbrugerprodukter. Allergi viser sig som udslæt med kløe og rødme. Har Du fået konstateret allergi overfor indholdsstoffer i forbrugerprodukter, det vil sige kosmetiske produkter, såsom cremer, shampoo og sæber, og har du svært ved at finde et produkt, som du kan bruge? Så er der hjælp at hente i en ny app: Allergyapp. Hvis du har fået konstateret en kontaktallergi eller ønsker at undgå bestemte stoffer, så kan Allergyapp hjælpe dig. Ved at anvende app’en, vil du kunne købe kosmetiske produkter uden risiko for at blive udsat for de indholdsstoffer, som er årsag til dit eksem. Du downloader app’en til din smartphone/tablet og indtaster de stoffer du vil undgå og så lister app’en de produkter op, som ikke indeholder de stoffer. Du kan også scanne produktets stregkode, hvorpå app’en fortæller om produktet indeholder stoffer som du er allergisk overfor eller ønsker at undgå. Sådan kommer du i gang med Allergyapp: Gå ind i Appstore eller Google Play og søg efter ”Allergyapp”. Download Allergyapp. (hvis du anvender iPad, skal du huske at trykke iPhone apps øverst i venstre hjørne). Tryk på ”Ny i Allergyapp”. Herefter skal du vælge om du har en kontakt allergi, ved at vælge ”nej” eller ”ja”. Du skal nu vælge hvilke kontaktallergier du har – Enkelt stoffer eller grupper af stoffer du er allergisk overfor. Du kan læse om de enkelte allergener ved at klikke på dem. Du opretter din profil ved at indtaste din email adresse og vælge et kodeord (husk at acceptere betingelserne). Du er nu i gang og kan søge i produkter eller scanne stregkoden i butikken eller derhjemme. Der kommer hele tiden nye produkter til. Målet er at du kan bruge Allergyapp i alle butikker. Lige nu er der flest vare med fra Brugsen, Fakta, Kvickly, Irma, Apoteket og Matas butikkerne. Allergyapp indeholder på nuværende tidspunkt 3000 produkter. Skulle det ske at du scanner et produkt som ikke er kendt af app’en, kan du hjælpe med at forbedre databasen. Dette gøres ved at sende en mail med produktoplysninger (produktnavn, producenten evt indholdsstoffer) til kontakt@allergyapp.dk, som vil registrere produktet/varen i databasen. Allergyapp er udviklet i samarbejde mellem danske hudlæger og kosmetikbranchen. Du kan finde mere information om Allergyapp her: www.allergyapp.dk (Link virker ikke længere). For ydereligere spørgsmål, kontakt Allergyapp via email: kontakt@allergyapp.dk [...]
Konklusioner på en international rapport
Konklusioner på en international rapport04/11/2014Et EU-projekt hvis formål er at fremme sundhed og sikkerhed blandt frisører Repræsentanter for den internationale arbejdsgiverorganisation coiffure.org har udarbejdet en rapport: “’A close shave’ TRANSNATIONAL ESF PROJECT”. Rapportens formål er at fremme sundhed og sikkerhed blandt frisører. Den viser, at der gøres en stor indsats i de europæiske lande på dette område. De fleste af disse foranstaltninger er præsenteret i brochurer, manualer, hjemmesider, checklister, postere mm. Rapporten beskriver forskellige interaktive tiltag, såsom uddannelsesprogrammer, undervisningsspil og workshops som er udarbejdet og tilgængelige. Diverse kampagner har været anvendt i forbindelse med forebyggelse og hudbeskyttelse og den digitale platform har været benyttet til at fremme sundhed og sikkerhed i faget. De konkluderer at det ikke er let at lave en holdningsændring hos frisørerne, og at der kun er en lille motivation for at vedtage en sundheds- og sikkerhedsmæssig adfærd. De konkluderer endvidere at det på trods af de mange tiltag ikke har været muligt at opnå den ønskede adfærd. På baggrund af disse observationer mener de, at sundhed og sikkerhed skal integreres mere i undervisning og workshops. Undervisningen skal tilrettelægges, så de beskriver problemstillinger, som kan forekomme i salonen og der skal være plads til dialoger, hvor eleverne kan dele ud af praktiske erfaringer. Dette vil give eleven mulighed for at reflektere over situationer fra salonen og praktiske opgaver. Herved vil eleven formentlig komme med effektive forslag til, hvordan de vil arbejde i fremtiden samt ændrer deres adfærd og holdning. Rapporten viser at mange følger uddannelsesprogrammerne fordi de er obligatoriske i henhold til uddannelse, bestemmelser samt sygeforsikring. Den økonomiske krise har gjort, at dyre foranstaltninger ikke er blevet introduceret/indført. Der er dog stadig behov for kendskab til værnemidler og anvendelsen af disse. Plads til forbedring Rapporten viser også at der er plads til forbedringer. Ved at bedre forebyggelse og kendskab til dette, så vil kommende frisører ikke forlade faget lige så hurtigt, som de gør på nuværende tidspunkt. Ved at øge sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen, vil det medføre et væsentligt bidrag til varig beskæftigelse blandt medarbejderne. Ved at reducere antallet af arbejdsbetingede skader, er det håbet, at man kan reducere den store medarbejderudskiftning og samtidig reducere antallet af frisører der forlader faget. Alt sammen forhold, der vil øge produktiviteten for arbejdsgiveren. Ved at investere i sundhed og sikkerhed i salonen, vil denne fremstå som en arbejdsplads der tænker på sine medarbejdere, hvilket vil være af strategisk betydning for konkurrenceevnen. Medarbejdere vælger nemlig ikke altid sin arbejdsplads på grund af lønnen, men på grund af arbejdsmiljøet og fokus på sundheden. Med denne rapport vil de forsøge at tage en proaktiv tilgang til at vise frisørerne hvilke sundheds- og sikkerhedsmuligheder der findes samt vise hvilke risici og problemer der kan forekomme i frisørfaget. De mener der skal være større vægt på sundhed på arbejdspladsen for at sikre: –                   Et bedre image af branchen –                   Bedre jobbeskyttelse –                   Bedre garanti for en økonomisk fremtid for frisørbranchen –                   Bæredygtig udvikling og kvalitetscentreret vækst Det er ikke længere nok at arbejde med sundhed og sikkerhed inden for salonens fire vægge, man er nødt til at samarbejde på tværs af faget/saloner/producenter. Tiltag der fremmer sundheden og sikkerheden i frisørbranchen vil desuden hjælpe med at reducere sociale omkostninger for staten. Rapporten konkluderer til slut at det fortsat er vigtigt at fortsætte udviklingen af forebyggende strategier for denne branche. Den fulde rapport kan findes her: [...]
Kræftfremkaldende stoffer i frisørfaget – Ny svensk undersøgelse
Kræftfremkaldende stoffer i frisørfaget – Ny svensk undersøgelse04/08/2014Ny svensk undersøgelse tyder på, at frisører er udsat for kræftfremkaldende stoffer på baggrund af blodprøver fra frisører, personer der hjemmefarver samt en kontrol gruppe. Der var ingen forskel i mængden af de kræftfremkaldende stoffer mellem de 3 grupper, men blandt frisører øgedes koncentrationen af visse af stofferne jo oftere frisøren behandlede hår i løbet af ugen (med permanent farver/permanentvæsker). Blodprøverne blev analyseret for indholdet af 8 forskellige kemiske stoffer (aromatiske forbindelser), her i blandt ortho- og meta-toluidine. Ortho-toluidine øger risikoen for blærekræft hos mennesker mens meta-toluidine er mistænkt for at være kræftfremkaldende hos mennesker. Analyserne viste at koncentrationerne af disse 2 stoffer steg jo oftere frisøren udførte behandlinger med permanentfarver i løbet af ugen (lyse- og mørkefarver). Desuden viste de, at koncentrationen af ortho-toluidine steg jo flere behandlinger med permanentvæske, der blev udført i løbet af ugen. Disse stoffer er forbudte i kosmetiske produkter i Europa. En enkelt permanentvæske blev analyseret og man fandt at den indeholdt ortho- samt meta-toluidine. Selvom undersøgelsen er svensk, så anvendes de samme produkter i Danmark, derfor vil en lignede undersøgelse her formentlig vise det samme. Der er behov for en opfølgning af denne undersøgelse blandt andet i form af analyser af frisørprodukter for kræftfremkaldende stoffer. Resultaterne af undersøgelsen viser endnu engang vigtigheden af at beskytte sig selv, ved fx korrekt anvendelse af handsker. Link til den originale artikel. [...]
Personer med luftvejssymptomer over for hårblegestoffer søges til forskningsprojekt
Personer med luftvejssymptomer over for hårblegestoffer søges til forskningsprojekt20/04/2014Nogle frisører udvikler astma og allergisk snue (høfeber) over for hårblegestoffer. Læge Majken Hougaard er i gang med at udvikle metoder, så de arbejdsbetingede luftvejssymptomer kan skelnes fra ”almindelig” astma og allergisk snue. Hun søger derfor frisører og frisørelever, der oplever luftvejsgener, når de arbejder med hårblegestoffer. Forsøgsdeltagere modtager 5500 kr. (skattepligtigt). Hvad er symptomerne på astma og allergisk snue? Symptomer på astma er pibende og hvæsende vejrtrækning, hoste, åndenød og trykken for brystet. Symptomerne på allergisk snue er løbende næse, stoppet næse, nysen og kløe i næsen. Nogle frisører oplever også, at det klør i øjnene, og at øjnene løber i vand eller bliver røde. Symptomerne på arbejdsbetinget astma og allergisk snue kan begynde, når man møder på arbejde, men hos nogle ses symptomerne først efter flere timer, og måske endda først når de kommer hjem om aftenen efter en lang dag. Symptomerne forbedres ofte i ferierne eller i perioder med flere fridage. Du kan deltage i forsøget, hvis du oplever symptomer på astma eller allergisk snue, når du arbejder med hårblegemiddel, du allerede har astma eller allergisk snue forårsaget af hårblegemiddel (hvis du har astma, skal den være velkontrolleret, således at du sjældent oplever symptomer), du er mand eller kvinde mellem 18 og 60 år. Praktiske oplysninger Deltagelse i studiet indebærer, at du møder op til undersøgelse på Klinik for Allergi, Gentofte Hospital, i alt 5 gange. De første to besøg varer maksimalt 2 timer, de næste to varer 8 timer. Det sidste besøg tager ca. 1,5 time. Du bliver grundigt undersøgt af en læge med erfaring inden for arbejdsbetingede sygdomme hos frisører. Interesseret? Kontakt Læge Majken Gabriel Hougaard. Tlf: 39 77 73 12 Videncenter for frisører og kosmetikere Hud- og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital [...]
Europæisk indsats til forebyggelse af arbejdsrelaterede sikkerheds- og sundhedsproblemer i frisørfaget
Europæisk indsats til forebyggelse af arbejdsrelaterede sikkerheds- og sundhedsproblemer i frisørfaget04/04/2014En ny rapport fra Det Europæisk Arbejdsmiljøagentur konkluderer at flere frisørsalonerne bør øge opmærksomheden omkring forebyggelse af sikkerheds- og sundhedsproblemer. De sikkerheds- og sundhedsproblemer der er tale om er: –                   muskel- og bevægeapparatslidelser –                   håndeksem –                   astma og snue –                   fald- og brandulykke –                   psykosociale faktorer som stress, mobning og chikane Det Europæisk Arbejdsmiljøagentur anbefaler i rapporten at de enkelte arbejdspladser har større fokus på risikovurdering og forebyggelse. Blandt andet fremhæves en række forebyggende tiltag: –                   brug af handsker –                   brug af udsugning –                   benyttelse af produkter med mindst allergifremkaldende egenskaber –                   brug af stole der kan rotere og med hæve-sænke funktion –                   skridsikre gulv Rapporten kommer som følge af, at arbejdsmarkedets parter i april 2012 har underskrevet en rammeaftale, der sætter minimumstandarder for alle arbejdsgivere og arbejdstageres tilgang til sikkerhed og sundhed i frisørfaget. På sigt kan det betyde, at der kommer en fælles EU-lov på området, som forhåbentlig vil medføre at frisørsaloner i Danmark og andre EU lande vil få et bedre arbejdsmiljø. Link til artikel fra Videncenter for Arbejdsmiljø: (Link eksisterer ikke længere) Link til rapporten fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur: [...]
Grøn er grøn og der er ingen undtagelser
Grøn er grøn og der er ingen undtagelser04/10/2012Farlig farve i grønne frisørsaloner Avisen.dk skriver idag: EU Kommissionens Videnskabelige Komité for Sikkerhed konkluderer ifølge en rapport, at den farve, som Grøn salon bruger “udgør en risiko for brugeren”. Stoffet, som rapporten angriber hedder Acid Orange 7, og rapporten udkom i marts 2011. Alligevel ligger hårfarvemærket Elumen, hvoraf de fleste farver indeholder Acid Orange 7, på listen over særligt anbefalede sikre produkter hos Grøn Salon og kan frit købes og bruges. ”Jeg er af den holdning, at når EU Videnskabelige Komite skriver sådan, så mener vi ikke, det er sikkert at anvende, hverken for forbrugere eller frisører,” siger Heidi Søsted, leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere. ”Enten er man grøn eller også er man ikke grøn. Vi vil ikke stå bag, at man vægter penge frem for helbred, selvom det så bliver sværere eller umuligt at farve hår,” siger Poul Mongaard. Han mener, at når kunderne vælger en grøn frisør, så er det i tillid til, at de ikke kommer i kontakt med stoffer, der er skadelige for nogen levende organismer. Han mener ikke, som Johan Galster, at rapporten om Acid orange er for tynd. ”Vi kritiserer normalt EUs Videnskabelige Komite for ikke at være skarpe nok, og når de så endelig løfter en advarende pegefinger, så må vi også følge det,” siger han. Læs hele artiklen her. Har du brug for flere oplysninger og produktanbefalinger, så kontakt Videncenter for Frisører og Kosmetikere. [...]
ADVARSEL FARVESTOFFER I ELUMEN
ADVARSEL FARVESTOFFER I ELUMEN04/09/2012Hårfarvestoffet D&C Orange 4 findes i de fleste Elumen hårfarver og Sebastian Laminates hårfarver. Stoffet kaldes også Acid Orange 7. EU Kommissionens videnskabelige Komité for sikkerhed af bl.a. hårfarver har konkluderet at stoffet D&C Orange 7 udgør en risiko for brugeren. Både når det anvendes som oxidativ hårfarve og ikke oxidativ hårfarve. Studierne viser misfarvning af urin og fæces samt forstørrelse af milten. EU Kommissionens komité vil kigge nærmere på sikkerheden af stoffet når det bruges i dekorativ kosmetik. Opdatering: Acid Orange 7 EU Kommissionens komité (SCCS) undersøgte i 2014 stoffet igen og konklusionen er, at Acid Orange 7 som en hårfarve ingrediens ikke udgør en risiko for forbrugernes sundhed, og kan anvendes op til en endelig koncentration på 0,5% under ikke-oxidative betingelser. Da man ikke kender stabiliteten af Acid Orange 7 under oxidative betingelser, kan man derfor ikke træffe en endelig beslutning om det er forsvarligt at brug i oxidative hårfarvningsmidler formuleringer. SCCS havde ikke informationer om brugskoncentrationerne af Acid Orange 7, som farvestof i andre kosmetiske produkter. Da den samlede eksponering ikke er kendt, kan sikkerheden for Acid Orange 7 som et kosmetisk farvestof kan ikke vurderes. Læs deres rapport her Acid Black 1 EU Kommissionens komité (SCCS) undersøgte i 2013 stoffet og konklusionen er, at Acid Black 1 som en ikke-oxidativ hårfarve ikke udgør en risiko for forbrugernes sundhed, og kan anvendes med en max koncentration på 0,5% under ikke-oxidative betingelser. Læs deres rapport her [...]
Undersøgelse af øjenvippeproduktet neuLash
Undersøgelse af øjenvippeproduktet neuLash30/06/2012Længere, fyldigere – og farligt? Tekst: Søren Johannesen Få længere, fyldigere og flottere øjenvipper på kun 30 dage! En række relativt nye kosmetiske vidundermidler på markedet herhjemme holder tilsyneladende, hvad de lover. Mange af brugerne får vitterligt lange, flotte øjenvipper på rekordtid, når de smører øjenvippekanten med de fantastiske produkter. Det lyder jo herligt. Men tøv lige en kende med at åbne champagnen. Noget tyder nemlig på, at brugerne risikerer både misfarvning i og omkring øjnene, hudirritation og sågar, at øjenvipperne falder af. Ledelsen på Cph West har netop bedt Videncenter for Frisører og Kosmetikere om at undersøge et af produkterne, neuLash. ”NeuLash er bare et af mange lignende produkter på markedet i Danmark. Fælles for produkterne er, at de sandsynligvis er baseret på det samme aktive stof,” forklarer Susan Hovmand Lysdal, kandidat i folkesundhedsvidenskab og Ph.d., fra Videncenter for Frisører og Kosmetikere på Gentofte Hospital. Det aktive stof, som får øjenvipperne til at gro, hedder isopropyl cloprostenate. Dette stof findes også i lægemidler, der er udviklet af medicinalindustrien til at afhjælpe forhøjet tryk i øjet – bl.a. til mennesker, der lider af grøn stær. Faktisk er det en utilsigtet sideeffekt, at stoffet får øjenvipperne til at gro. Man opdagede det tilfældigvis hos patienter, der fik stoffet som et led i deres behandling. Der­udover rapporterer en del af patienterne om misfarvninger i og omkring øjet. Det findes der masser af videnskabelig litteratur, der dokumenterer. I både USA og Canada har man kastet et kritisk blik på nogle af de kosmetiske produkter, der som neuLash lover længere og fyldigere øjenvipper, og konklusionen er klar. De amerikanske sundhedsmyndigheder, The American Food and Drug Administration, mener slet ikke, at øjenvippeprodukterne kan sælges som kosmetiske produkter, idet der i virkeligheden er tale om medicinske produkter. Den canadiske lægeorganisation, The Canadian Medical Asso­ciation, har undersøgt forskellene på et øjenvippeprodukt, Latisse, og et medicinsk produkt, Lumigan, og fundet ud af, at der ingen forskel er på produkterne overhovedet – ud over prisen, som er langt højere for Latisse. Organisationen skriver desuden i dets nyhedsbrev, at det er bekymrende, at øjenvippeproduktet ”kan ændre farven på iris, så folk med blå øjne risikerer en misfarvning, en brunende effekt, som kan være permanent.” I sin danske folder erkender den svenske distributør af neuLash, Cosmetika i Skandinavien AB, da også, at der kan forekomme misfarvninger omkring øjnene hos ”nogle få forbrugere”, men virksomheden taler tydeligvis problemet ned, ved at beskrive misfarvningen som ”næsten som en eyeliner”. ”Der er to grunde til, at vi nu har anmeldt neuLash til Miljø­styrelsen. Der er en bekymring omkring det aktive stof, isopropyl cloprostenate, og dets bivirkinger. Så hvis man har et øjenvippeprodukt, bør man kigge på ingredienslisten og se, om det stof er i. Hvis det er, vil jeg råde til at tjekke Miljøstyrelsens konklusion, når den foreligger, før man bruger produktet. Derudover er ingredienslisten, der følger med neuLash, simpelthen fejlagtig. Den er mangelfuld, skrevet på svensk, og simpelthen forkert. Den lever ikke op til EU’s krav, som Danmark er underlagt,” siger Susan Hovmand Lysdal. ”For kosmetikere er det vigtigt, at man kan gennemskue de produkter, man arbejder med. Også når man skal rådgive kunder. Med den viden, vi har nu, kan vi simpelthen ikke sige, at disse produkter IKKE udgør en risiko. For vi ved det ikke. Det er den viden, Miljøstyrelsen nu skal komme med,” siger Susan Hovmand Lysdal. Så snart Miljøstyrelsens konklusion vedrørende neuLash foreligger, hvilket gerne skulle ske i løbet af sommeren, vil vi naturligvis lægge den på forbundets hjemmeside: www.dfkf.dk. OPDATERING JANUAR 2013 Heidi Søsted, leder af Videncenter for Frisører rykkede den 1. januar 2013 Miljøstyrelsen for afgørelse på NeuLash, men styrelsen havde ikke truffet en afgørelse endnu. Afgørelsen handler i første omgang om NeuLash kan klassificeres som kosmetik eller lægemiddel. OPDATERING APRIL 2013 Afgørelse af Neulash Kemikalieinspektionen har nu afsluttet sin behandling af indberetningerne om Neulash. Produktet Neulash på det danske marked er nu reformuleret og indeholder ikke længere isopropyl cloprostenate eller andre prostaglandiner. Kemikalieinspektionen har ikke haft bemærkninger til andre indholdsstoffer i produktet. Kemikalieinspektionen har overfor producenten vejledt omkring brug af korrekte INCI-betegnelser på deklarationen. De produkter der er på markedet nu i DK er uden protaglandiner, ifølge firmaets oplysninger kom det reformulerede produkt på markedet i DK i november 2012. Det nye produkts indholdssstoffer er lovlige, men Kemikalieinspektionen ved ikke med hvilken funktion de enkelte stoffer i det reformulerede produkt er tilsat. [...]
100.000 kemiske stoffer i vores hverdag
100.000 kemiske stoffer i vores hverdag22/06/2012Der er omkring 100.000 kemiske stoffer i brug i verden i dag, og de indgår i mange forskellige sammenhænge. Kun de færreste af dem er undersøgt til bunds, og reelt ved forskerne ikke ret meget om, hvad brugen af de mange forskellige kemiske stoffer betyder for vores helbred eller omverden. I 1940’erne og 50’erne blev DDT brugt i landbruget til at bekæmpe insekter med. Det var effektivt, det var billigt, og det var ikke særligt giftigt for mennesker. Men det havde, viste det sig senere, en lang række stærkt uønskede bivirkninger. Insekterne blev resistente, og giften hobede sig op i fødekæderne. De fugle, der åd insekter, samlede DDT i kroppen, og de rovfugle, der levede af de mindre fugle, samlede derfor endnu mere DDT. Rovfuglenes æg blev tyndskallede på grund af giften, æggene gik i stykker under rugningen, og antallet af rovfugle faldt kraftigt over hele verden. Uønskede virkninger Brugen af DDT er blot ét eksempel blandt mange på kemiske stoffer med uønskede virkninger, der er blevet brugt i dagligdags sammenhænge: Bly blev i mange år tilsat til benzin for at skåne bilmotorerne mod slid. Men bly er et giftigt tungmetal, og fra bilernes udstødning hobede det sig op i mennesker og dyr, og blev til en risiko for helbredet, fordi bly kan skade knoglemarven, nervesystemet, leveren, nyrerne og de hormonproducerende organer. CFC-gasser blev brugt som drivmiddel i spraydåser og som rensemiddel, men når det slap ud i atmosfæren, nedbrød det jordens ozonlag, der beskytter mennesker, dyr og planter mod UV-stråling fra solen. DDT, CFC-gasser og bly i benzin er tre meget grelle eksempler på, hvor galt det kan gå med brugen af kemiske stoffer. De tre eksempler viser også den typiske måde, kemiske stoffer bliver anvendt på.  Stoffet har en bestemt egenskab, der isoleret set er en fordel. Det er først langt senere, når det pågældende stof har været brugt i et stykke tid, at de uønskede konsekvenser viser sig. Og så kan stoffet være så udbredt, at det tager mange år at få afviklet brugen af det. Kemi i kosmetik Der kan nævnes mange eksempler på, at et kemisk stof har både ønskede og uønskede egenskaber. Eyelinere, læbestifter og mascara indeholder stoffer som kan fastholde farven på huden, når der bliver lagt makeup. Men de samme stoffer kan være allergifremkaldende eller kan vandre gennem huden og over i kroppen, hvor de ophobes. Der eksisterer i dag omkring 100.000 kemiske stoffer, som bliver brugt i alle mulige sammenhænge. Kun omkring 7.000 af dem er undersøgt og har fået deres egenskaber klassificeret. For de øvrige 93.000 kemiske stoffer er der ikke noget nærmere kendskab til, hvad de egentligt indeholder eller hvor farlige stofferne er at udsætte mennesker og miljø for. De er simpelthen ikke blevet undersøgt videnskabeligt. I praksis betyder det, at vi omgiver os med rigtigt mange kemiske stoffer i vores hverdag. Stoffer, vi ikke aner noget som helst om. Vi ved ikke, om de påvirker os eller hvordan de påvirker os. Vi ved heller ikke, om de kemiske stoffer med tiden nedbrydes til andre, og måske farligere stoffer. [...]
Eksem, allergiske reaktioner og ætsninger
Eksem, allergiske reaktioner og ætsninger21/06/2012&nbsp; <h5>Her vises en række eksempler på forskellige skader forårsaget af forskellige kosmetiske produkter og hårplejemidler.</h5> Håndeksem er en lidelse, der er meget udbredt blandt frisører og som tvinger mange frisører ud af faget. I menuen til venstre er der to billedeksempler på eksemangrebne hænder. <strong>Hennatatoveringer</strong> Hennatatoveringer er populære på festivaler og på feriesteder, men de er allergiprovokerende og derfor yderst problematiske. Eksemplet med hennatatovering viser netop en sådan allergisk reaktion, og eksemplet med Gravis allergisk reaktion viser, hvad der kan ske, når en person, der en gang har reageret på en hennatatovering, igen bliver udsat for henna. <strong>Ætsninger</strong> De blegemidler, der anvendes til at lysne hår, kan være ætsende, hvis de får direkte kontakt til huden. De giver alvorlige og varige skader på hovedbunden. Billederne er meget ubehagelige. <h3>Eksem hos norsk frisørelev</h3> <a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Eksem_paa_underarm_200.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-294″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Eksem_paa_underarm_200.jpg” alt=”Eksem_paa_underarm_200″ width=”200″ height=”161″ /></a><a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Haandeksem_billede_2_200.jpg”><img class=”alignnone wp-image-295″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Haandeksem_billede_2_200.jpg” alt=”Haandeksem_billede_2_200″ width=”272″ height=”158″ /></a><a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Haandeksem_billede_3_200.jpg”><img class=”alignnone wp-image-296″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Haandeksem_billede_3_200.jpg” alt=”Haandeksem_billede_3_200″ width=”322″ height=”158″ /></a><a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Haandeksem_billede_4_200.jpg”><img class=”alignnone wp-image-293″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Haandeksem_billede_4_200.jpg” alt=”Haandeksem_billede_4_200″ width=”326″ height=”155″ /></a> Billederne viser et tilfælde af eksem på hænder, på underarm og i albueled hos en norsk frisørelev. Klik på billederne for at se dem i større størrelse Eksem er et stort problem blandt frisøreleverne. Halvdelen af dem får det undervejs gennem deres uddannelse. Læs mere om eksem blandt frisørelever her. Se en PhD-afhandling om forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem hos frisørelever her. <a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/16_aarig_vaskepiges_fingre_200.jpg”><img class=”alignnone wp-image-298″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/16_aarig_vaskepiges_fingre_200.jpg” alt=”16_aarig_vaskepiges_fingre_200″ width=”228″ height=”195″ /></a> <a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/16_aarig_vaskepiges_fingre_2-200.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-299″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/16_aarig_vaskepiges_fingre_2-200.jpg” alt=”16_aarig_vaskepiges_fingre_2-200″ width=”200″ height=”196″ /></a> Billederne her viser hænder på en 16-årig pige, der arbejdede som vaskepige i en frisørsalon. Pigens ønske var at tage en uddannelse som frisør, men de mange hårvaske på kunderne i salonen gjorde, at hun udviklede allergi over for bl.a. hårfarve og de konserveringsmidler, der var i de forskellige hårplejeprodukter, hun kom i kontakt med. Pigen måtte derfor opgive at tage uddannelsen som frisør. <h3>Allergisk reaktion på hennatatovering</h3> &nbsp; <a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Lille_firbenskygge_200.jpg”><img class=”alignnone wp-image-301″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Lille_firbenskygge_200.jpg” alt=”Lille_firbenskygge_200″ width=”288″ height=”124″ /></a> <a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Firbenskygge_stor_20072.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-300″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Firbenskygge_stor_20072.jpg” alt=”Firbenskygge_stor_20072″ width=”200″ height=”124″ /></a> &nbsp; Billederne viser en allergisk reaktion på en hennetatovering udført på huden. På det øverste billede ses tydeligt den voldsomme allergiske reaktion i huden på de områder, der er blevet udsat for henna. På det nederste billede ses arret i huden efter reaktionen. Det vil forsvinde i løbet af et par år. Billederne stammer fra www.danderm.dk. der har en række eksempler på forskellige allergiske reaktioner. <h3>Allergisk reaktion på sort hårfarve</h3> <a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Allergisk_reaktion_gradvist_1.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-303″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Allergisk_reaktion_gradvist_1.jpg” alt=”Allergisk_reaktion_gradvist_1″ width=”200″ height=”213″ /></a> <a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Allergisk_reaktion_gradvist_2.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-304″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Allergisk_reaktion_gradvist_2.jpg” alt=”Allergisk_reaktion_gradvist_2″ width=”200″ height=”213″ /></a> <a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Allergisk_reaktion_gradvist_3.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-305″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Allergisk_reaktion_gradvist_3.jpg” alt=”Allergisk_reaktion_gradvist_3″ width=”200″ height=”213″ /></a> <img class=”alignnone size-full wp-image-302″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Allergisk_reaktion_gradvist_4.jpg” alt=”Allergisk_reaktion_gradvist_4″ width=”200″ height=”213″ /> Billedserien viser udviklingen i en kontaktallergi forårsaget af en hennafarvning af håret hos en 17-årig ung mand. Den unge mand havde tidligere fået en hennatatovering, som havde fremkaldt en allergisk reaktion, og en efterfølgende test viste, at han reagerede positivt på parafenylendiamin, som er kontaktallergenet i sort hårfarve. Farvningen blev foretaget hos en frisør, og få timer efter fik den unge mand kløe i hovedbunden. Dagen efter var der begyndende hævelse omkring øjene. En hævelse, der udviklede sig yderligere i løbet af de efterfølgende dage. Det nederste billede er taget tre dage efter farvningen. Reaktionen med det stærkt hævede ansigt og hævelserne omkring øjnene er typisk for allergisk kontakteksem over for hårfarve. <em>Kilde: Gudbjerg, LP, Ugeskrift for Læger, 2003.</em> &nbsp; <h3>Eksempler på ætsningsskader forårsaget af blegemiddel</h3> <a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Aetsning_i_nakken_20072.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-306″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Aetsning_i_nakken_20072.jpg” alt=”doi:10.1016/j.burns.2004.11.020″ width=”200″ height=”150″ /></a> Der er flere eksempler på, at farvning eller blegning af håret kan resultere i ætsningsskader i hovedbunden. Den slags skader ødelægger huden og hårsækkene og vil i de fleste tilfælde betyde skaldethed på den ødelagte del af hovedbunden. Det øverste billede viser en skade hos en 12 årig dansk pige, som fik farvet og bleget sit hår i samme om gang hos en frisør. Håret var blevet samlet med en elastik og okkluderet med en plastikpose i 20-30 minutter. Behandlingen blev stoppet, fordi det gjorde ondt i hovedbunden. <em>Kilde: Jensen &amp; Sosted. Acta Derm Venereol. 2006;86(5):461-2. </em> Eksempel nr 2 er fra England og viser hovedbunen hos en 30-årig kvinde efter en hårblegning i en frisørsalon, hvor blegemidlet fik direkte kontakt til huden. Kilde: P. Goon og A. Misra, Bruns 31 (2005) 530-531. <h3>Eksem af frisørarbejde</h3> <a href=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Allergifingerjpg20072.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-307″ src=”http://vffk.videncenterforallergi.org/wp-content/uploads/Allergifingerjpg20072.jpg” alt=”Allergifingerjpg20072″ width=”200″ height=”134″ /></a> Billedet her viser fingrene på en midaldrende frisørmester, der måtte lukke sin salon p.g.a. af kraftig håndeksem og forlade faget. [...]
Håndeksem – et problem?
Håndeksem – et problem?18/06/2012Håndeksem er hverdag for mange unge piger som arbejder i frisørsaloner. Eksemet gør ondt og kan tvinge personen til at skifte job. Et håndeksem der opstår mens man arbejder som frisørelev, bør anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Håndeksem er et problem for 45 procent af københavnske frisører! En ny spørgeskemaundersøgelse blandt 1679 københavnske frisører viser at næsten halvdelen, 45 % har haft problemer med håndeksem. 22 % har haft problemet indenfor det sidste år, og 9 % har haft problemer med håndeksem indenfor den sidste uge. Blandt frisørelever var tallet endnu højere. Her viste det sig, at 49 % nogensinde havde haft håndeksem. At de unge har endnu mere kontakteksem i forhold til de ældre, skyldes højest sandsynligt en mere intens udsættelse for hårvask og frisørprodukter under frisørskoleforløbet, samt at de der får håndeksem må stoppe uddannelsen. Undersøgelsen er foretaget af forskere i Videncenter for Frisører og Kosmetikere og er publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift Contact Dermatitis. Håndeksem er hverdag for mange unge piger som arbejder i frisørsaloner. Eksemet gør ondt og kan tvinge frisøren til at skifte fag. Frisører er meget udsatte for kemiske stoffer og udtør-ring af deres hud på grund af mange hårvaske og kontakt med frisørprodukter i deres daglige arbejde. Undersøgelsen viste at alt for få (11%) får anmeldt deres arbejdsbetingede håndeksem. Et håndeksem der opstår mens man arbejder som frisørelev, bør anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Reference: Hansen HS and Søsted H. Hand eczema in Copenhagen hairdressers – prevalence and under-reporting to occupational registers. Contact Dermatitis 2009: 61: 361-363 [...]
Brug handsker – men gør det rigtigt
Brug handsker – men gør det rigtigt17/06/2012Videncenter for Frisører og Kosmetikere har opstillet en række retningslinjer for kemisk og praktisk test af engangshandsker til frisører. Handsker, der lever op til kravene i denne test, vil blive anbefalet af Videncentret. Anbefalingen gælder kun et år ad gangen. Brug handsker ved vådt arbejde eller kemisk udsættelse. Når handsker anvendes rigtigt, beskytter de din hud mod påvirkninger, der kan irritere eller fremkalde allergi. Brug handsker så lang tid, det er nødvendigt, men i så kort tid som muligt. Handskerne skal være hele, rene og tørre. Dine hænder skal være rene og tørre, før du tager handsker på. Hvis dine hænder ikke er rene og tørre, når du bruger handsker, kan det irritere din hud. Brug bomuldshandsker under handskerne. Bomuldshandsker under beskyttelseshandsker kan hjælpe med at holde huden tør. Bomuldshandsker skal skiftes, hvis de bliver våde Handsker, der er testet for gennemtrængelighed af frisørprodukter og har bestået praktisk test Nitrile accelerator free gloves fra Abena. Kan rekvireres på telefon 74 31 18 18 Disse handsker har varenr: 290404, 290670-290674. Der findes også en lang skaftet handske (30 cm) – Fx denne handske De langskaftede handsker har varenr: 290405 – 290409.   X-Soft ACF Nitril pulverfri Imtex. Kan rekvireres hos Salonsupport på telefon 36 16 16 09. Hvis der bestilles fra Salonsupport har handskerne varenr: 5436, 5437, 5438 og 5439. Vi anbefaler nitrilhandsker Siden 2006 har Videncentret arbejdet for at finde de bedste handsker til frisørarbejdet. Det vigtigste er at de beskytter frisøren og at handskerne ikke i sig selv giver allergi. men det er også vigtigt at handskerne er miljøvenlige og har en ok pris. Nitrilhandsker beskytter bedst mod de forskellige farver, blegeprodukter, permanentvæsker, shampoos og stylingprodukter der anvendes i en frisørsalon. Ydermere er nitril godt til at beskytte mod vand. Det er ikke alle nitrilhandsker, der er gode nok. Fornyelig rapporterede en frisørelev, at de handsker, hun brugte på praktikpladsen, blev utætte i fingerspidserne, når hun farvede. Hun opdagede det ved, at de hvide bomuldshandsker, som hun bar under nitrilhandsken, ikke forblev hvide. Videncentret sendte eleven 5 par i to forskellige størrelser af de handsker, vi anbefaler, og de var bedre! Farven kunne ikke ses på bomuldshandsken. Hun fortalte, at de handsker, hun havde fået tilsendt, var lidt tykkere, men at det ikke var noget problem at arbejde med dem. Indtil videre kan vi anbefale: Nitrile accelerator free gloves fra Abena, som kan rekvireres på telefon 74 31 18 18 og og X-Soft ACF Nitril pulverfri fra Salon Support som kan rekvireres på telefon 36 16 16 09. Firmaerne har lavet en kemisk analyse af, om farvestoffet i et færdigblandet produkt kommer igennem handsken. Ligeledes har de checket for opløsningsmidler, og handskerne er fri for allergifremkaldende gummikemikalier. Desværre er der problemer med beskyttelse af hænderne mod hårfarven Elumen (Goldwell). Nogle gange flækker handskerne når frisøren arbejder med Elumen. Vi har desværre ikke nogen handske vi kan anbefale til Elumen. OG HUSK: Engangshandsker er engangshandsker! [...]
Advarsel mod farve til øjenbryn og vipper
Advarsel mod farve til øjenbryn og vipper14/06/2012Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og Videncenter for frisører advarer mod den sorte farve til øjenbryn og vipper Lash and Brow fra firmaet Roux. Produktet indeholder det forbudte hårfarvestof pyrogallol. Videncenter for frisører har ved besøg i en frisørsalon fundet produktet. -Der er tale om en sort øjenbryn- og vippe farve, der sælges til professionelle. Produktet har en spansk adresse anført, men også en amerikansk og canadisk. Produktet indeholder et hårfarvestof, som er forbudt i EU. Jeg vil råde frisører og kosmetikere til ikke at anvende produktet, da det er mutagent kategori 2. Det vil sige, det kan skade arveanlæggene hos et menneske, siger Heidi Søsted og fortsætter: -Hvis produktet er købt i EU, vil jeg anbefale, at det undersøges, om handlen kan gå tilbage. Hvis produktet er købt uden for EU, gælder andre regler for indholdsstoffer, og så kan det ikke forventes, at handlen kan gå tilbage med mindre, det er inden for en eventuel fortrydelsesret. Få flere oplysninger her ved at søge på “pyrogallol”. Se æsken her Forsiden af æsken med øjenbryn- og vippefarven Sådan ser forsiden af æsken ud, som indeholder øjenbryn- og vippefarven Lash & Brow Tint fra firmaet Roux. Indholdsdeklarationen Billedet viser indholdsdeklarationen på farven. Læg mærke til, at det forbudte stof pyrogallol er deklareret i tredje linje i det øverste afsnit. Advarsler på produktet “Dette produkt må udelukkende anvendes af professionelle, og må kun bruges som foreskrevet. Undgå al kontakt mellem med huden eller øjnene, da dette kan fremkalde en allergisk reaktion eller irritation. Hvis produktet kommer i øjnene, skyl omgående med vand. Kommer produktet på huden, fjernes det omgående med det rensemiddel, der følger med produktet. Kontakt en læge, hvis produktet skaber en vedvarende irritation”. [...]
Hårfarver skal mærkes med advarsler
Hårfarver skal mærkes med advarsler11/06/2012Det er populært, men det er ikke ufarligt. Nu skærper EU advarslerne mod hårfarve. Advarselstrekanter med udråbstegn og advarsler om, at produktet ikke må anvendes på personer under 16 år vil nu komme til at stå på en lang række hårfarver. EU-kommissionen har identificeret 40 stoffer i forskellige hårfarver, der alle skal advares imod. Samtidigt bliver de nuværende regler om mærkning med, at folk med risiko for at udvikle allergi skal advares mod at bruge produktet, fastholdt. Advarslerne vil kunne ses på produkter i hele EU. Det er et EU-direktiv der betyder, at den danske bekendtgørelse om kosmetiske produkter bliver skærpet. Ændringen trådte i kraft 1. maj, og den kræver, at der på produkter, der indeholder det, der i lovsproget hedder ”stærkt eller yderst allergifremkaldende stoffer”, bliver advaret mod brugen af produktet. Hvert produkt skal udstyres med følgende tekst: ”Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen. Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi. Advarsel til personer i risikogruppen Til de personer, der har særlig risiko for at udvikle allergi, vil der fortsat være en meget tydelig advarsel på emballagen: ”Man skal ikke farve sit hår, hvis: Man har udslæt i ansigtet eller en følsom irritabel eller beskadiget hårbund Man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning Man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.”¨ Lederen af Videncenter for Frisører og Kosmetikere, Gentofte Hospital, Heidi Søsted, er glad for lovændringen. -Det er positivt, at langt flere hårfarvestoffer, nu bliver omfattet af reglerne for mærkning og advarsler mod brugen og at advarslerne bliver skærpet. Især den tydelige advarsel mod at bruge produkterne på børn og unge er vigtig, siger Heidi Søsted. -Hvis advarslerne kommer til at stå klart og læseligt på produkterne, så frisørerne og forbrugerne kan få øje på dem, kan de nye regler uden tvivl være med til at forebygge nogen af de allergiske skader, vi ser. Men det er klart, at hvis det står med ganske lille skrift på en indlægsseddel inde i kartonen og på flere forskellige sprog, så er der nok ikke mange, der får det læst. Politisk anerkendelse -Den store værdi er efter min mening, at problemet anerkendes. Det er et signal om, at der er politisk fokus på den risiko, hårfarverne udgør. Og advarslen om, at produkterne ikke er egnede til unge under 16 år er et klart signal til saloner, frisørskoler og forældre om, at de ikke skal farve hår på børn og unge, siger Heidi Søsted, og fortsætter: -Det, at der bliver sat en aldersgrænse fra myndighedsside, kan åbne ens øjne for, at allergifremkaldende hårfarver kan sidestilles med, at myndighederne fraråder unge at drikke alkohol og ryge. Advarslerne skal stå på så godt som alle permanente hårfarver, og jeg håber inderligt, at alle frisører og forældre vil følge tommelfingerreglen, om ikke at farve personer under 16 år med permanente hårfarver. Modeller på skolerne skal være over 16 år I Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund er man i gang med en ekstra indsats for at gøre de skoler, der uddanner frisører, opmærksomme på de nye advarsler. Svendeprøvekommissionen har besluttet, at modeller til prøverne fremover skal være over 16 år, og den regel vil forbundssekretær Pia Backer gerne have alle skoler til at følge konsekvent. -På CPH West og EUC Sjælland har man indført en fast regel om, at alle modeller, der bruges af frisøreleverne, skal være over 16 år. Reglen gælder ikke kun til svendeprøven, men for alt modelarbejde. Nu håber vi, at de øvrige skoler vil indføre den samme regel og på den måde gøres deres til, at direktivets regler bliver overholdt i praksis, siger Pia Backer. Det, man i advarslen kalder sort henna er midlertidige sorte tatoveringer, som man typisk kan købe på feriesteder, festivaler eller markedspladser. Tatoveringen males på med en pensel eller sprayes på og vil typisk holde i tre uger. Videncenter for Frisører advarer på det kraftigste mod disse tatoveringer, da der er risiko for at få en livslang hårfarveallergi, hvis man bliver udsat for disse midlertidige tatoveringer. For frisører kan allergien betyde, at man ikke kan arbejde inden for faget. Kilde: Videncenter for Frisører Hvis man køber en hårfarve uden for Europa f.eks i USA gælder en anden lovgivning end i Europa. I frisørsalonerne må man udelukkende anvende produkter på kunderne, som overholder EU-lovgivningen. Kilde: Videncenter for Frisører [...]
Allergirisiko ved kunstige negle
Allergirisiko ved kunstige negle10/06/2012Af Heidi Søsted, Videncenter for Frisører og Kosmetikere Kunstige negle, der limes ovenpå de rigtige negle udgør en allergirisiko. Både den lim, der bruges til at bygge neglene op med, og den lak, der lægges på den færdige negl, kan indeholde stoffer, som kan fremkalde allergi Kunstige negle kan bestå af tre lag, hvor der lægges dekorationer mellem lagene. Ved brug af kunstige negle, kan der opstå allergi over for acrylat i limen. Akrylaterne er en hovedbestanddel i limen, som får den til at virke hurtigt og længe. Både professionelle kunstige negle og de til hjemmebrug kan indeholde akrylater. En italiensk kvinde var for nylig hos hudlæge, fordi alle hendes fingre og håndrygge kløede voldsomt. Symptomerne havde stået på i syv måneder. Damen have fået kunstige negle på ni måneder tidligere. På det øverste neglelag var der påført en glitterlak. Ved hudtest var kvinden ikke allergisk over for akrylat, men var allergisk over for cobolt. På glitterneglelakken stod, at den indeholdt cobolt. Hudlægen anbefalede kvinden at fjerne alt neglelak og kunstige negle. Fire uger efter kvinden havde fjernet de kunstige negle og undgået neglelak, var hendes hænder og fingre igen fri for symptomer. Kilde: Guarneri,F. et al. Nail-art and cobalt allergy. Contact Dermatitis 2010:62:320-321 Siden 1996 har der på alle kosmetiske produkter skulle stå præcist hvad de indeholder. De gælder både produkter til professionelt og privat brug. På dekorativ kosmetik, f.eks øjenskygger, neglelak, kohl, læbestift (ikke hårfarver) står der ofte ”May contain” på ingredienslisten. Efter ”may contain” vil der stå alle de farvestoffer, som er i hele den produktserie, neglelakken er en del af”. Dette giver en besparelse for producenten, men for en allergisk bruger er det besværligt, fordi man så skal have fat i producenten, hvis man vil vide præcist, hvad der er i den neglelak, man vil købe. Hvis man har allergi overfor acrylater, kan man som udgangspunkt godt bruge neglelak. Der må bare ikke være acrylat i. Hvis man har allergi overfor cobolt, kan man som udgangspunkt godt bruge neglelak. Der må bare ikke være cobolt i. Du er velkommen til at kontakte Videncentret for frisører og kosmetikere hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan tåle en bestemt neglelak. [...]
Gravide og farligt arbejdsmiljø: Malerne har løsningen
Gravide og farligt arbejdsmiljø: Malerne har løsningen09/06/2012Frisørfaget er ikke det eneste fag, hvor risici i arbejdsmiljøet skal kombineres med gravide medarbejdere. Problemet kendes i høj grad også inden for malerfaget, hvor de mange forskellige stoffer, der findes i malinger, lak, lim og fugemasse, kan udgøre en risiko for et foster eller en gravid. Men her har branchen for længst fundet en løsning, som både svende og mestre kan leve med. Når en malersvend har fået konstateret, at hun er gravid, udarbejder hun eller mesteren en liste over det produkter, hun kan komme til at arbejde med under sin graviditet. Listen bliver sendt til Arbejdsmiljøhuset, der herefter indhenter informationer om de enkelte produkter. Herefter bliver produkterne inddelt i tre grupper: Gruppe 1: Produkter gravide må bruge under almindelige, gode forhold. Produkterne må ikke sprøjtepåføres. Gruppe 2: Produkter, som gravide kun kan bruge med begrænsninger, for eksempel udendørs på små flader som vinduesrammer og lignende. Gruppe 3: Produkter, gravide ikke må bruge. Listen bliver sendt tilbage til maleren eller mesteren, der på denne måde får en nøjagtig liste over, hvad den pågældende må arbejde med under sin graviditet. Herefter indgår mester og svend en aftale om, hvordan der skal arbejdes under svendens graviditet, og hovedlinjerne fra aftalen skrives ned i arbejdspladsvurderingen eller i en gravidpolitik for det pågældende firma. Arbejdsmiljøhuset udarbejder en liste i hvert enkelt tilfælde og henter hver gang nye oplysninger om produktet hos producenterne. De informationer, der kan hentes fra databalde, produktmærkning og kodenumre bliver ikke betragtet som tilstrækkeligt detaljerede til at give de nødvendige oplysninger, som kan bruges i en vurdering i forhold til graviditet og foster. Ansvaret for, at den gravide ikke bliver udsat for stoffer eller påvirkninger, der kan skade fosteret eller den gravide ligger hos arbejdsgiveren, så også for mesteren er det yderst relevant, at listen over produkterne er så nøjagtig som mulig. Samtidigt registrerer Arbejdsmiljøhuset alle udarbejdede lister. Hvis et produkt på et tidspunkt ændrer sammensætning, kan huset på denne måde give besked til alle, der anvender det pågældende produkt. [...]
Parabener
Parabener04/06/2012Parabener som konserveringsmidler sikrer holdbarheden i creme og andre kosmetiske produkter, men kan have uønskede bivirkninger Kosmetikbranchen presser på for godkendelse af parabener Er parabener uskadelige som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter? Kan de bruges uden uønskede bivirkninger for den enkelte og miljøet? Kosmetikindustrien siger ja. Andre, herunder myndighederne, siger nej. Nu forsøger den danske brancheforening for kosmetikbranchen, SPT, at rejse diskussionen endnu en gang. EUs videnskabelige komité mener, at parabener er sikre at bruge som konserveringsmidler i kosmetiske produkter. Det konkluderede brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler, forkortet SPT, i en pressemeddelelse i midten af december 2010. Baggrunden for den positive pressemeddelelse var en foreløbig vurdering af parabenerne fra EUs videnskabelige komité, som er blevet offentliggjort på EU-kommissionens hjemmeside.   Ikke enig Men der er ikke enighed om brancheforeningens konklusioner. Johan Galster, kemiingeniør i Københavns kommune og manden bag positiv- og negativlisten på www.dfkf.dk, er ikke enig med SPT. Han har læst rapporten og kan faktisk ikke forstå, hvordan foreningen kan konkludere, at EUs videnskabelige komité nu mener, at parabener er sikre at bruge. -Jeg vil for det første gerne understrege, at jeg har den største tillid til EUs videnskabelige komité. De gør et meget stort og meget grundigt stykke arbejde, og man kan være sikker på, at hver sten bliver vendt, og bliver vendt kritisk, når de analyserer et område. -Med det i baghovedet har jeg læst den seneste vurdering fra den videnskabelige komité, og jeg må sige, at jeg finder ikke så meget nyt i den. Langt hen ad vejen peger den på de samme tvivlsspørgsmål og de samme overvejelser om brugen af parabener som konserveringsmidler, som vi hele tiden har haft. Så konklusionen er snarere, at spørgsmålet om parabeners farlighed fortsat er ubesvaret, siger Johan Galster. Hans egen konklusion er, at hvis det fortsat ikke er afgjort, om parabener er skadelige eller uskadelige, så må det sikreste være at undgå stofferne. Det vanskelige er blot, at der er mange forskellige parabener, og nogen af dem er kendt for at være problematiske, både som hormonforstyrrende og som allergifremkaldende.   Danske myndigheder siger nej -Jeg er udmærket klar over, at der heller ikke er ført bevis for parabenernes farlighed. Men vi ved, at vi har voksende problemer med hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser, og på den baggrund synes jeg, det er mest reelt at lade forsigtighedsprincippet råde og ikke anvende stofferne, understreger Johan Galster. Den danske miljøminister Karen Ellemann er indstillet på, at Danmark går enegang i EU og nedlægger forbud mod to parabener, butyl- og propylparaben, i kosmetik og cremer til de nul til tre-årige. Hendes argument er, at visse parabener har en hormonforstyrrende effekt, og at risikoen for små børn er særligt stor. Men hermed ender den politiske diskussion næppe, for Enhedslisten arbejder hårdt på at få gennemført et fuldstændigt forbud mod parabener i Danmark. Den seneste vurdering af parabener som konserveringsmidler fra EUs videnskabelige komite konkluderer bl.a. Alle parabenerne har en effekt på hormonerne Effekten er særdeles lille, men dog målelig Methyl- og ethylparaben er de mindst aktive/skadelige Der er stadig en del videnskabelig usikkerhed om mange detaljer, og der er virkeligt mange detaljer i denne sag Nogle parabener kan trænge gennem huden uden at blive omdannet til uskadelige mellemprodukter Man kan ikke uden videre slutte fra hudforsøg på rotter til effekter på mennesker Undersøgelser af parabeners hormoneffekt på mænd er ikke tilstrækkelige til at fastslå, at der ingen effekt er Hvad er parabener? Parabener er en gruppe konserveringsmidler, der bruges i kosmetiske produkter. De er meget effektive og langt mindre problematiske end mange andre konserverings-midler i kosmetik, bl.a. medfører de sjældent allergi. Men de har også en vis hormoneffekt, og det er omfanget af denne effekt, og risikoen ved den, der endnu ikke er klarlagt. Den danske holdning Den danske Miljøstyrelse skriver i en rapport, som bliver citeret af EUs videnskabelige komité i deres seneste rapport, at små børn bliver udsat for doser af parabener i kosmetik/cremer, som kan udgøre en hormonrisiko for dem. Så det er på ingen måde afklaret, at parabener trygt kan bruges af alle altid og i alle aldre. Se den seneste rapport om parabener fra EUs videnskabelieg komité Spejlet bragte i oktober 2010 en artikel om parabanerne og uenigheden om deres farlighed. Artiklen kan hentes her som pdf-fil. [...]