Hvad betyder grøn?

Grønt dokument

Den 21.8.2012 – Videncenter for Frisører og Kosmetikere

Baggrund
Dette dokument er blevet til på baggrund af, at der i følgende bekendtgørelser og vejledninger mangler en definition af ordet Grøn med henblik på, hvilke produkter der skal arbejdes med. Bekendtgørelse om uddannelsen til frisør, bek. nr. 138 af 01/03/2006, Vejledning til bekendtgørelse nr. 700 af 1.juli 2005 Bekendtgørelse om uddannelsen til kosmetiker, bek. nr. 671 af 29/06/2005 som ændret ved bekendtgørelse af 7499 af 21.juli 2005 om frisøruddannelsen.

I vejledning til bekendtgørelse nr. 671 af 29.juni 2005 om kosmetiker uddannelsen af 1.juli 2005” er brugt ordet ”grøn”. Dette dokument beskriver handlemåder samt frisørprodukter således, at frisørlærerne på den grønne linie på frisørskolerne har nogle rammer at arbejde ud fra på skolens grønne linie. Dokumentet definerer ordet ”grøn” ud fra eksisterende viden og skal opdateres løbende.

I dokumentet er hårfarver inddelt i 2 grupper; kemiske og botaniske. Det er kun rene botaniske farver defineres som grønne, men det er foreslået at elever på Grøn Linje også prøver at arbejde med New Generation farver uden at der oxideres med hydrogen peroxide.

Gruppe 1A
Kemiske farver
Kan defineres som ikke grønne. Permanente hårfarver (oxiderbare) og ikke permanente hårfarver, rinse (ikke oxiderbare).
Forslagsliste over gruppe 1 stoffer er beskrevet i tabel 1-3 i QSAR artiklen. Sosted H et al Contact Dermatitis 2004: 51:241-254.

Gruppe 1B
Kemiske farver, New generation
Kan defineres som ikke grønne. Dog befinder denne type farver sig i et grænseområde fordi en un-dersøgelse har vist at 38 ud af 40 PPD allergiske patienter kunne tåle samtlige Elumen enkeltstoffer samt blandinger heraf. Fautz R, Contact Dermatitis 2002: 46: 319-324.
I Elumen farverne bruges kun 6 farver (se bilag 1) i forskellige kombinationer og koncentrationer.
Der findes umiddelbart ikke yderligere litteratur om PPD kryds reaktivitet og andre new generation ingredienser.

Gruppe 2
Botaniske farver.
Kan defineres som grønne, hvis disse ikke indeholder kemiske farvestoffer. Hvis fx en henna farve er tilsat picramic acid eller et andet hårfarvestof er der ikke længere tale om en grøn farve. En botanisk farve kan indeholde æteriske olier og kemiske parfumer, hvilket kan fremkalde allergisk reaktion.

 

Bilag 1: Kemiske hårfarver. New generation farver.

Bilag 2: Botaniske hårfarver.

Bilag 3: Kræftundersøgelser om hårfarver.

Bilag 4: Permanent.

Bilag 5: Hårblegningsprodukter.

Bilag 6: Hårprodukter og miljøhensyn.

Bilag 7: Dekorativ kosmetik.

Bilag 8: Materialelære.

Referenceliste