Sikkerhedsdatablade for kosmetiske produkter

Jævnfør lovgivningen skal der til kosmetiske produkter ikke udarbejdes et sikkerhedsdatablad, heller ikke hvis der er tale om et 2-komponent produkt, som færdigblandes i salonen. Disse produkter anses også for at være kosmetiske produkter som er undtaget sikkerhedsdatablade. Der er derimod krav om at produkterne skal sikkerhedsvurderes.

En sådan sikkerhedsvurdering skal foretages for hvert produkt og der skal udarbejdet en rapport om det kosmetiske produkts sikkerhed i overensstemmelse med bilag I til kosmetikforordningen (nr. 1223/2009). Det er den ansvarlige person for produktet, der skal kunne påvise, at det kosmetiske produkt overholder lovgivningen og skal som følge heraf, før produktet bringes i omsætning udarbejde en sikkerhedsvurdering for produktet.
I artikel 10. i bilag I beskrives indholdet og omfanget af sikkerhedsrapporten, her er sikkerhedsvurderingen også nærmere beskrevet, og sikkerhedsrapporten skal som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår heraf.

Læs mere om EU-kommissionens retningslinjer for Bilag 1 her (linket virker ikke længere)