Allergirisiko ved påsætning af kunstige negle og gelneglelak

Videncenter for Frisører & Kosmetikere/Ulrik Fischer Friis

Der findes forskellige former for kunstige negle, fælles for dem alle er, at de skal fastgøres på den naturlige negl med en lim. Denne lim indeholder ofte acrylater, som hærdes (bliver hård) på forskellige måder. Både acrylnegle og gelneglelak hærder ved at blive belyst med UV-lys. Inden acrylaterne hærdes kan de, hvis de kommer i kontakt med huden, være meget allergifremkaldende. Acrylaterne er ikke allergifremkaldende når de er fuldt hærdet. De oftest anvendte acrylater er: ethylmethacrylate (EMA), methylmethacrylate (MMA) samt hydroxyethylmethacryalte (HEMA). Acrylaterne er meget små og kan nemt trænge igennem huden og aktivere immunforsvaret. MMA er en acrylat der fordamper let og der er derfor risiko for at man indånder denne når der lægges gelneglelak/påsætter kunstige negle.

Symptomerne på acrylate-allergi

Acrylate-allergi ses hos professionelle negleteknikere, kunder samt hos forbrugere. Hos alle begynder symptomerne oftest på fingerspidserne med rødme, hævelse og små blærer, disse kan briste og blive til sår. Symptomerne kan brede sig til hånden og der kan hos den professionelle negleteknikker kan der også kommer eksem i ansigtet med hævelse omkring øjnene. Hos kunden og forbrugeren vil huden skalle af og der kan opstå revner på fingerspidsen. Neglen kan helt eller delvist løsne sig og hos nogle vil den naturlige negl være permanent misdannet. Afhængigt af sværhedsgraden vil symptomerne vare fra uger til måneder.

Hvilke andre steder kan man finde acrylaterne

Acrylaterne bliver også brugt i andre produkter og i andre erhverv. De bliver for eksempel brugt af tandlægen i plastplumper og til proteser mm. samt på hospitaler til cementering af for eksempel kunstige hofter og knæ. De anvendes blandt andet også i visse malinger, lakker samt fugemasser.

Hvordan mindskes risikoen for acrylate-allergi

Man skal følge den vedlagte brugsanvisning desuden skal professionelle negleteknikkere ved håndtering/påføring af produkter med acrylater, bruge flere lag nitril-handsker. Årsagen er at gennembrudstiden for nogle acrylater er meget kort (minutter), det vil sige at stoffet trænger igennem handsken. Det er vigtigt at man skifter handsker mellem hver kunde samt hvis der kommer lim/lak på handsken.  Som forbruger skal man være meget opmærksom på ikke at få produktet på huden, men kun på neglen. Hvis det alligevel skulle ske, skal denne straks tørres af og vask med sæbevand.

Man skal ikke bruge/påsætte kunstige negle eller gelneglelak, hvis man tidligere har haft udslæt efter brug af disse.

Produktet GelLack fra den svenske producent Depend er blevet forbudt i Sverige. 

Miljøstyrelsen i Danmark har d.3/9 2014 anbefalet detailhandlen at stoppe salget af Depend GelLack, da det er meget vanskeligt for forbrugeren, at undgå hudkontakt med lakken.

Læs mere om kunstige negle og gelneglelak på Videncenter for Allergi: