Undervisningsmaterialet

I forbindelse med Anne Bregnhøjs phd-studie, fra 2008 – 2010, blev der udarbejdet et undervisningsmateriale. Dette materiale blev sidst opdateret i 2011, da det blev obligatorisk at undervise i kemisk arbejdsmiljø.
I efteråret 2014 og i 2015 var Videncentret rundt på frisørskolerne for at få et indblik i, hvordan underviserne anvendte Annes undervisningsmateriale. Og i forbindelse med den nye erhvervskolereform, har vi opdateret undervisningsmaterialet. Som en del af den nye erhvervskolereform skal frisøreleverne nu bestå en eksamen i kemi.

Alle kan se denne side, men det er kun Frisørskolerne og Mesterlærerne som har mulighed for at downloade filerne herunder. Dette kræver nemlig et login. Et sådan kan skaffes ved at kontakt Ulrik Ahrensbøll-Friis fra Videncentret. – I bedes skrive hvem I er og hvilken skole I underviser på – Send besked. Underviser du ikke på en frisørskole og er du ikke Mesterlærer, så kan du ikke få et login.

Som noget nyt har Abena givet tilsagn om gerne at ville stille handskespecialister til rådighed for frisørskolerne. Der er sendt kontaktinformation rundt til faglærerne på frisørskolerne.

Alt det materiale der ligger på denne side er samlet i én pdf-fil, som Eleverne eller Mestereleverne kan få udleveret på frisørskolerne. Årsagen til dette er, at alle skal have samme vilkår for at kunne bestå den obligatoriske prøve.

Hvis du er Elev eller Mesterlæreelev, kan du også downloade pdf-filen via Elev-siden her – Det kræver dog et login, som du kan få fra din underviser. Dette login virker ikke på denne side! men kun på elevsiden.

Øverst oppe på siden ligger powerpoints show til undervisningen, de er opdelt efter emner og længere nede ligger forskellige opgaver, som kan anvendes i undervisningen og sidst ligger det gamle undervisningsmateriale.

POWERPOINTS TIL UNDERVISNINGSBRUG

Grundlæggende viden

Værnemidler

Ingredienser i forskellige produkttyper

Genopfriskning

Hand outs til eleverne (powerpoint):

  • Hand outs – (opdateret d.30/01 2023)
    Hvis ovenstående hand outs printes, således at der er et dias på hver side, så passer handskestørrelsemåleren nogenlunde.

OPGAVER

Opgave 1 – Quiz (pdf) – (opdateret d.12/11 2015):
Det første link er opgaven til eleverne og andet link er underviserens resultatark.

Opgave 2 – Krydsord (pdf) – (opdateret d.07/07 2017):
Det første link er planden, som eleverne skal skrive svarene ind på. Andet link er spørgsmålene til opgaven. Tredje link er den udfyldte plade (underviserens resultatark).

Opgave 3 – Forsøget med sukkerknalden – En praktisk opgave (pdf) – (opdateret d.26/11 2015):

Opgave 4 – Krydsord (pdf) – (opdateret d.09/10 2018):

——————

De gamle PowerPoint shows

Til frisørlærene (powerpoint) :

De gamle opgaver til eleverne (pdf):