Er du blevet allergisk eller tror du, at du er? Læs her hvad du skal gøre

Har du oplevet svie, brændende eller kløende fornemmelser i forbindelse med dit arbejde eller når du farver dit eget hår. Eller tror du kan være allergisk over for noget i dit arbejdsmiljø, så kan du læse her hvordan du skal forholde dig.

Håndeksem er en hyppig sygdom hos frisører. Der kan være mange årsager til håndeksem:

Irritativt kontakteksem kan man få af fx vådt arbejde, handskebrug eller kontakt med sæbe.

Allergisk kontakteksem kan man få af fx hårfarve, latex protein (fra latexhandsker), afblegningsmidler eller forskellige konserveringsmidler.

Hvis du oplever symptomer skal du gå til din egen praktiserende læge.
Kontakteksem som har varet i over en måned kræver speciallægeundersøgelse, en praktiserende læge kan henvise til sådan en undersøgelse enten hos en specialhudlæge eller til en hud/allergi afdeling på et hospital. Der vil du blive undersøgt med henblik på diagnose og behandling. Det er vigtigt at I du bliver udredt for frisørallergener – Spørg ind til dette når du skal allergitestes.

Jo før årsagen til eksemet  bliver fundet og behandlingen sat ind, jo bedre er muligheden for at blive hudrask.

Når du går fra lægen, skal du kende årsagen til dit eksem og hvad du selv kan gøre for at undgå den direkte kontakt med allergenet eller irritanten.

Det er lægens pligt, per lov, at oprette en arbejdsskadessag, bare på mistanke om at det er en arbejdsskade.

I kan læse meget mere på Videncenter for allergi;
Kontakteksem
Håndeksem
Handskeeksem