Aktuel forskning

Videncentret informerer om arbejdsmiljøet i faget og svarer på spørgsmål om allergi, eksem og indhold i produkter.
Har du problemer med huden og brug for at blive set på af en hudlæge, er Videncentret fysisk placeret under hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital og arbejder således tæt sammen med både hudlæger og allergiforskere.

I øjeblikket er 1 phd-studie i gang ved Videncenter for Frisører og Kosmetikere.

Phd-studiet deles op i 2 og udføres af Martin Havmose:
ERHVERVSBETINGET HÅNDEKSEM HOS FRISØRER GENNEM EN 30-ÅRIG PERIODE
– EVALUERING AF ET FOREBYGGENDE UDDANNELSESPROGRAM

Baggrund:
Hudlidelser, er blandt de hyppigst anerkendte arbejdsskader, og frisører er i de fleste undersøgelser, den profession med størst risiko for arbejdsbetinget håndeksem. Frisører udsættes dagligt, igennem deres arbejde, for en lang række irritanter og allergener, som kan medføre håndeksem. Her i blandt vådt arbejde, hårfarve, blegemidler og ved udførelse af strukturbehandling.
En spørgeskemaundersøgelse af danske frisører, uddannet mellem 1985-2007, viste at 37,6% af dem som stadig arbejder i frisørfaget, har haft håndeksem. størstedelen udviklede dette tidligt i karrieren. Knapt halvdelen af de adspurgte havde forladt frisørfaget og blandt dem, som havde håndeksem, var dette den primære årsag til karriereskiftet. Interventionsstudier med frisørelever har vist at forekomsten af håndeksem, kan reduceres ved vejledning om hensigtsmæssig adfærd, herunder brug af handsker og fugtighedscreme. Som følge af dette blev der i 2011 indført undervisning i allergi og kemisk arbejdsmiljø, på danske frisørskoler. Effekten af dette tiltag har endnu ikke været undersøgt. Brugen af kunstige negle og UV-neglelak er et tiltagende modefænomen. Flere rapporter, har vist en risiko for allergi overfor akrylater, ved brug af disse produkter. Brugen af akrylholdig neglekosmetik blandt frisører, er givet deres interesse for æstetik og skønhed, muligvis højere end i baggrundsbefolkningen.

Formålet: Formålet med dette studie er at undersøge omfanget af og udviklingen i forekomsten af håndeksem, blandt danske frisører uddannet mellem 1985-2018. Herunder ønskes det at belyse effekten af det nationalt, uddannelsesprogram, til forebyggelse af håndeksem målrettet frisørelever. Ydermere undersøges eksponeringen for negleakrylater hos danske frisører.

Metode: Dette studie er en spørgeskemaundersøgelse, delt op i 2 delstudier.

• En opfølgning på en kohorte af frisører uddannet mellem 1985 og 2007, etableret i 2009.
• En tværsnitsundersøgelse af frisører uddannet mellem 2008-2018

Spørgeskemaet indeholder omkring 150 spørgsmål og omhandler bl.a. selvrapporteret håndeksem, eksponering for irritanter og allergener i frisørfaget, compliance til råd om forebyggelse af håndeksem, samt brug af negleakrylater. Spørgeskemaet forventes at blive sendt ud primo 2020.