Aktuel forskning

Videncentret informerer om arbejdsmiljøet i faget og svarer på spørgsmål om allergi, eksem og indhold i produkter.
Har du problemer med huden og brug for at blive set på af en hudlæge, er Videncentret fysisk placeret under hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital og arbejder således tæt sammen med både hudlæger og allergiforskere.

I øjeblikket er 1 phd-studie i gang ved Videncenter for Frisører og Kosmetikere.

Phd-studiet deles op i 2 og udføres af Sanne Skovvang Steengaard
1. delstudie:
Langtidseffekt af undervisning på frisørskoler.

Formål : At undersøge langtidseffekten af at undervise frisørelever i forebyggelsen af håndeksem.

Frisører er den faggruppe med den højeste forekomst af arbejdsbetinget eksem i Europa. Frisører arbejder i gennemsnit 8,4 år i faget inklusiv deres skolepraktik og en af de hyppigste årsager til at forlade professionen er håndeksem. Eksem forårsages blandt andet af allergi og irritation, dette kan forbygges ved at beskytte huden mod irritanter som vand og sæbe, samt minimere allergen eksponering.

I dette Studie følger vi op på et studie lavet af læge Anne Bregnhøj (AB). Frisørelever med studie start august 2008 og januar2009 på Danmarks 10 frisørskoler (4-årige) blev delt i 2 grupper. En interventions gruppe og en kontrolgruppe. Interventionsgruppen modtog ekstra undervisning i forebyggelse af håndeksem hvor i mod kontrolgruppen modtog traditionel undervisning. Alle deltager blev undersøgt af AB for tegn på håndeksem og de udfyldte alle spørgeskemaer om arbejdsvaner, helbred, hårfarve eksponering og allergi. Der blev fulgt op på de to grupper efter 8 og 18 måneder, hvor der ved sidste opfølgning var betydelig forskel på hvor mange der udviklede håndeksem i det to grupper, interventionsgruppen klarede sig bedst.

Vi vil nu følge op på studiet 6 år efter studiestart, for at se hvordan det er gået eleverne efter endt uddannelse og om deres ekstra træning har haft effekt på længere sigt. Dette vil vi gøre ved en spørgeskemaundersøgelse af deltagerne fra det første studie. Den ekstra undervisning brugt i det første studie er i mellemtiden blevet inkluderet i den generelle frisøruddannelse og i guiden ”Din fremtid er i dine hænder” til forebyggelse af håndeksem ude i frisørsalonerne.  Dette studie er et samarbejde mellem Videncenter for Frisører og Frisør Fagbundet og vil også påvirke hvordan vi fremadrettet uddanner frisører i Danmark.

Studiet vil videre også undersøge årsager til at undervisningen muligvis ikke virker alle steder og undersøge hvilke andre årsager frisører har til at forlade faget udover håndeksem i et forsøg på at forbedre frisørs vilkår generelt. Desuden vil vi også kigge på håndeksems indvirkning på frisørenes livskvalitet.

Dette studie er meget afhængigt af at alle svarer på det spørgeskema der bliver sendt rundt. Selvom det tager lidt tid og selvom de muligvis ikke arbejder som frisører mere. Hver besvarelse er meget vigtig hvis vi skal kunne se stærke resultater der har politisk slagkraft.

2. delstudie:
Immunforsvarets evne til at tolerere allergener.

Frisører er en særlig udsat erhvervsgruppe mht. eksem og kontaktallergi. Deres dagligdag er præget af kontakt med mange stoffer der kan irritere huden og give allergi, samtidig med at de ofte arbejder med våde hænder. Dette anbringer frisørerne i en særlig risikogruppe der udvikler arbejdsrelateret eksem. En del af disse stoffer er stærke allergener, dvs. de let forårsager allergi selv i små mængder, dette gælder fx hårfarvestoffet para-phenylenediamine (PPD). For at udvikle allergi skal immunforsvaret genkende stoffet og derefter angribe. Et stærkt allergen som PPD formodes derfor at være let genkendeligt for vores immunforsvar. Frisører der jævnligt arbejder med dette farvestof er derfor i særlig risiko for at udvikle allergi, dog er der stadig nogle frisører der ikke udvikler allergi. Vores hypotese er, at immunforsvaret i begge tilfælde genkender PPD, men forskellen ligger i, hvordan immunforsvaret reagerer mod PPD. Om immunforsvaret angriber eller tolererer stoffet. Immunforsvaret kan påvirkes meget af ens miljø og vores videre teori går på at hvis immunforsvaret tolererer PPD, så vil det også gælde mere generelt og immunforsvaret vil være mere tilbøjeligt til også at tolerere andre ting, inklusiv uønsket ting som fx kræft celler.

Dette projekt vil undersøge immunforsvaret i blodprøver og hudbiopsier hos PPD allergiske patienter og ikke-allergiske frisører. Blodprøverne vil blive undersøgt for balancen af det centrale immunforsvar. Disse analyser vil blive foretaget på Københavns Universitet. Hudbiopsierne vil blive undersøgt på to forskellige måder.

  • Hudens aktivitet, som vil blive undersøgt ved RNA analyser
  • Hudens sammensætning og de enkelte celler fra immunforsvaret vil bliver undersøgt ved mikroskopi undersøgelser.

Begge analyser af hudprøverne vil foregå hos et højt specialiseret laboratorie i Davos, Schweiz, hvor den forsøgsansvarlige vil arbejde i 6 måneder som en del af PhD uddannelsen.

Projektet vil give os indblik i hvad der sker, når folk udvikler kontaktallergi og hvilken effekt længerevarende kontakt med stærke allergener har på vores immunforsvar. Dette vil bidrage til både en bedre basis for behandling af kontaktallergi og til en bedre vejledning af risikogrupper.