Velkommen til Videncenter for Frisører og Kosmetikere!

Her på siden vil du kunne finde information om;

  • Allergifremkaldende stoffer i frisørfaget,
  • Hvilke handsker Videncentret anbefaler,
  • Hvilke forholdsregler vi råder frisører til,
  • Hvilken forskningsprojekter der arbejdes på og
  • Generel information om beskyttelse i frisørfaget

Under fanen “Allergi og Eksem” vil du blandt andet kunne finde informationer om allergi, hyppige spørgsmål fra frisører og frisørelever og fokus på kemi.

Under fanen “Forebyggelse” vil du kunne finde information om forebyggelse af håndeksem, handsker, ventilation, videoetjenesten.

Under “Forskningsprojekter” vil du kunne finde de aktuelle projekter, de videnskabelige artikler der er udgivet fra videncenteret og centrets samarbejdspartnere.

Under “For Kosmetikere” vil du kunne finde informationer henvendt til Kosmetikere/Spa og Wellness.

Under fanen “Om videncenteret” ligger der information om centeret, Videncenterets medarbejdere, årsrapporter og generel information om centret og hjemmesiden.