Irritativt eksem

Irritativt eksem er et ikke allergisk eksem. Irritativ eksem skyldes at huden udsættes for en større belastning, end den kan tåle. Eksemet opstår ved irritation af huden som f.eks. hvis man vasker hænder ofte, er udsat for rengøringsmidler eller anvender handsker i lang tid. Det er den irritative eksem der er mest almindelig blandt frisører. Alle mennesker kan udvikle irritativt eksem, men nogle tåler en meget større belastning med hudirriterende stoffer end andre, før de udvikler eksem.

Man kan ikke se forskel på irritativ eksem og allergisk eksem, en hudlæge kan undersøge om det er allergi der er årsag til eksemet.

Når hudens normale barrierefunktion ikke er optimal, så kan fremmedlegemer (allergifremkaldende-, kræftfremkaldende-, hormonforstyrrende stoffer) nemmere trænge ind i kroppen. Forestil dig at huden er som en husmur, hvor murstenene er cellerne og mørtlen er det fedtlag der holder sammen på cellerne. Hvis mørtlen forsvinder, bliver huset utæt.

Husmur. Foto: Colourbox

Det samme sker, når hudens fedtlag fjernes, huden tørrer ud som ved udtørret sø (se billede) og stofferne vil nemmere kunne trænge ned gennem huden.

Udtørret sø. Foto: Colourbox
Udtørret sø. Foto: Colourbox

Irritativt eksem kan opstå som følge af:

Mekanisk, som fx:

  • Slid
  • hyppig kontakt med papir, pap eller redskaber

Eller kemisk som fx:

  • Vand
  • Sæbe (fx Sodium Lauryl Sulfate)
  • Produkter med lav eller høj pH-værdi
  • Sved – det at have handsker på i lang tid

Hvis du har eller har haft atopisk eksem (børneeksem), har du en større risiko for at få irritativt eksem.
Læs mere om håndeksem på Videncenter for Allergi