Korrekte arbejdsstillinger

Et studie fra Videncenteret har vist at den største årsag til at frisører stopper i faget, er muskel-/skelet lidelser.
Som det ser ud lige nu, bliver ingen af disse arbejdsskader anderkendt i arbejdsskadestyrelsen (ASK). Jane Frølund Thomsen, overlæge på arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital, har udtalt at hun vil arbejde på, at få ændret de kriterier der skal være opfyldt for, at en skade kan blive anderkendt i ASK.

Læs om studiet fra Videncenter for frisører og kosmetikere her (Susan Hovmand Lysdals phd-afhandling).

Der er udarbejdet flere forskellige tiltag til forebyggelse af muskel-/skeletlidelser i frisør/kosmetiker-branchen. Læs mere om de forskellige projekter her under.

d5fb
Billedet viser en af de 5 frisør beats – VUSI v/producent Peter Gasque Poulsen. Foto: DFKF

De 5 Frisør Beats:
Dansk Frisør og Kosmetiker forbund har som en del i deres forebyggende indsats mod arbejdsskader i bevægeapparatet udarbejdet ”De 5 frisør beat”, i samarbejde med VUSI v/producent Peter Gasque Poulsen.
– Kampagnen er en ”fitness anywhere”

Forebyggelsespakkerne: (disse pakker udbydes ikke længere)
BAR Service og Tjenesteydelser, Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere (DOFK), Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF), Dansk Industri (DI) og Serviceforbundet har samarbejdet om at udviklet en forebyggelsespakke, som sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden i frisørsalonen.
– Læs mere om Forebyggelsespakkerne her

Resultat af et Europæisk studie
Et større projekt udarbejdet af Miet Verhamme, og fondet af EU

Læs mere om projektet her (linket virker ikke længere)