Allergisk eksem

Allergi over for et eller flere stoffer i omgivelserne findes hos ca. 1/4 af alle med håndeksem. Hvis du har en allergi og kommer i berøring med det pågældende stof, du er allergisk over for, vil du udvikle allergisk kontakteksem. Symptomerne kommer i de fleste tilfælde ikke med det samme, men efter 1-2 dage. Nikkel, parfume, konserveringsmidler og gummitilsætningsstoffer er hyppige årsager til allergisk eksem.

Når hudens normale barrierefunktion ikke er optimal, så kan fremmedlegemer (allergifremkaldende-, kræftfremkaldende-, hormonforstyrrende stoffer)

Husmur
Husmur. Foto: Colourbox

nemmere trænge ind i kroppen. Forestil dig at huden er som en husmur, hvor murstenene er cellerne og mørtlen er det fedtlag der holder sammen på cellerne. Hvis mørtlen forsvinder, bliver huset utæt.

Det samme sker, når hudens fedtlag fjernes, huden tørrer ud som ved udtørret sø (se billede) og stofferne vil nemmere kunne trænge ned gennem huden.

 

 

Udtørret sø
Udtørret sø. Foto: Colourbox

De hyppigste årsager til kontakteksem i frisørbranchen er:

  • Hårfarve allergi
  • Nikkel allergi
  • Allergi overfor konserveringsmidler

Hvis du har eller har haft atopisk eksem (børneeksem), har du en større risiko for at få allergisk eksem.
Læs mere om håndeksem på Videncenter for Allergi