Hårfarver skal mærkes med advarsler

Det er populært, men det er ikke ufarligt. Nu skærper EU advarslerne mod hårfarve.

Advarselstrekanter med udråbstegn og advarsler om, at produktet ikke må anvendes på personer under 16 år vil nu komme til at stå på en lang række hårfarver. EU-kommissionen har identificeret 40 stoffer i forskellige hårfarver, der alle skal advares imod. Samtidigt bliver de nuværende regler om mærkning med, at folk med risiko for at udvikle allergi skal advares mod at bruge produktet, fastholdt. Advarslerne vil kunne ses på produkter i hele EU.

Det er et EU-direktiv der betyder, at den danske bekendtgørelse om kosmetiske produkter bliver skærpet. Ændringen trådte i kraft 1. maj, og den kræver, at der på produkter, der indeholder det, der i lovsproget hedder ”stærkt eller yderst allergifremkaldende stoffer”, bliver advaret mod brugen af produktet. Hvert produkt skal udstyres med følgende tekst:

”Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen. Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Advarsel til personer i risikogruppen

Til de personer, der har særlig risiko for at udvikle allergi, vil der fortsat være en meget tydelig advarsel på emballagen:

”Man skal ikke farve sit hår, hvis:

  • Man har udslæt i ansigtet eller en følsom irritabel eller beskadiget hårbund
  • Man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning
  • Man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.”¨

Lederen af Videncenter for Frisører og Kosmetikere, Gentofte Hospital, Heidi Søsted, er glad for lovændringen.

-Det er positivt, at langt flere hårfarvestoffer, nu bliver omfattet af reglerne for mærkning og advarsler mod brugen og at advarslerne bliver skærpet. Især den tydelige advarsel mod at bruge produkterne på børn og unge er vigtig, siger Heidi Søsted.

-Hvis advarslerne kommer til at stå klart og læseligt på produkterne, så frisørerne og forbrugerne kan få øje på dem, kan de nye regler uden tvivl være med til at forebygge nogen af de allergiske skader, vi ser. Men det er klart, at hvis det står med ganske lille skrift på en indlægsseddel inde i kartonen og på flere forskellige sprog, så er der nok ikke mange, der får det læst.

Politisk anerkendelse

-Den store værdi er efter min mening, at problemet anerkendes. Det er et signal om, at der er politisk fokus på den risiko, hårfarverne udgør. Og advarslen om, at produkterne ikke er egnede til unge under 16 år er et klart signal til saloner, frisørskoler og forældre om, at de ikke skal farve hår på børn og unge, siger Heidi Søsted, og fortsætter:

-Det, at der bliver sat en aldersgrænse fra myndighedsside, kan åbne ens øjne for, at allergifremkaldende hårfarver kan sidestilles med, at myndighederne fraråder unge at drikke alkohol og ryge. Advarslerne skal stå på så godt som alle permanente hårfarver, og jeg håber inderligt, at alle frisører og forældre vil følge tommelfingerreglen, om ikke at farve personer under 16 år med permanente hårfarver.

Modeller på skolerne skal være over 16 år

I Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund er man i gang med en ekstra indsats for at gøre de skoler, der uddanner frisører, opmærksomme på de nye advarsler.

Svendeprøvekommissionen har besluttet, at modeller til prøverne fremover skal være over 16 år, og den regel vil forbundssekretær Pia Backer gerne have alle skoler til at følge konsekvent.

-På CPH West og EUC Sjælland har man indført en fast regel om, at alle modeller, der bruges af frisøreleverne, skal være over 16 år. Reglen gælder ikke kun til svendeprøven, men for alt modelarbejde. Nu håber vi, at de øvrige skoler vil indføre den samme regel og på den måde gøres deres til, at direktivets regler bliver overholdt i praksis, siger Pia Backer.


Det, man i advarslen kalder sort henna er midlertidige sorte tatoveringer, som man typisk kan købe på feriesteder, festivaler eller markedspladser. Tatoveringen males på med en pensel eller sprayes på og vil typisk holde i tre uger. Videncenter for Frisører advarer på det kraftigste mod disse tatoveringer, da der er risiko for at få en livslang hårfarveallergi, hvis man bliver udsat for disse midlertidige tatoveringer. For frisører kan allergien betyde, at man ikke kan arbejde inden for faget.

Kilde: Videncenter for Frisører


Hvis man køber en hårfarve uden for Europa f.eks i USA gælder en anden lovgivning end i Europa. I frisørsalonerne må man udelukkende anvende produkter på kunderne, som overholder EU-lovgivningen.

Kilde: Videncenter for Frisører