Resultater fra et nyt studie viser at undervisning ændre arbejdsrutinerne

Et ph.d.-studie fra perioden 2008-2010 viste at frisørelever som blev undervist i kemisk arbejdsmiljø, havde signifikant mindre eksem i forhold til en kontrolgruppe, som ikke fik samme undervisning.

Et nyt studie, 6 års follow-up studie af samme gruppe af frisører har vist, at der ikke længere er nogen forskel mellem de 2 grupper. Dog havde begge grupper forbedret deres arbejdsrutiner blandt andet med hensyn til brugen af handsker. Dog viste studiet at frisørerne i interventionsgruppen havde større andel med atopisk eksem (23,6 % mod 9,7 % i kontrolgruppen) og at der ikke var nogen stigning i prævalensen af håndeksem i denne gruppe. Årsagen til denne forskel kan skyldes effekten af undervisningen i kemisk arbejdsmiljø, da flere frisører med atopisk eksem forblev i faget.

Læs original artiklen her