Forebyggelsespakker

Hent inspiration til bedre arbejdsmiljø og sundhed i forebyggelsespakkernes drejebøger. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har i forbindelse med forebyggelsespakkerne udarbejdet 2 drejebøger; “Sund klip” og tillægspakken “Elastiktræning til branchegruppen frisører og anden plejepersonale”. “Sund klip” Sund klip har fokus på at få bedre arbejdsstillinger ved at afprøve nye arbejdsrutiner, som tager udgangspunkt i ret […]

Majken Hougaard Foss-Skiftesvik forsvarede sin phd fredag d.4/11

Fredag d.4/11  forsvarede Majken Hougaard Foss-Skiftesvik sin phd. Phd-afhandlingen omhandler frisørenes daglige udsættelse for persulfater (ammonium-, kalium- og natriumpersulfat). Flere studier peger på, at den primære årsag til astma og rhinitis hos frisører er inhalation af persulfater, som er små lavmolekylære salte, der findes i hårblegemidler. Mekanismen hvormed persulfater inducerer astma og rhinitis hos frisørerne er […]

Bedre mærkning af negleprodukter – Ny undersøgelse fra MST

Miljøstyrelsen gennemførte i sensommer 2015 en stikprøvekontrol hos 24 forhandlere af negleprodukter; negleklinikker, hos butikker der sælger negleprodukter og hos internetforhandlere. Af de 24 steder de besøgte, fik 19 indskærpelser pga. mangelfuld mærkning og manglende registreringer. På baggrund af deres stikprøvekontrol har Miljøstyrelsens kemikalieinspektion derfor sendt brev til 2.000 potentielle forhandlere og importører af negleprodukter. I alt gennemgik […]

Forskningsresultater fremlagt ved ESCD-konferencen i Manchester

Videncenter for frisører og kosmetikere fremlagde d.15/9 forskningsresultater ved the European Society of Contact Dermatitis confrence i Manchester (ESCD2016). Her fremlagde Ulrik Fischer Friis sine forskningsresultater om hårfarvetest. En test som producenterne anbefaler kunderne at udføre før de farver deres hår. Resultaterne forventes at blive offentliggjort senere på året. Ved samme konference blev Sanne Skovvang […]

Videncentrets 10års jubilærum

D.24/8 er det 10år siden Videncentret officielt åbnede. Videncenter for frisører og kosmetikere blev 12/1 2006 etableret af Heidi Søsted i samarbejde med Dansk frisør og kosmetikerforbund, Danmarks Frisørmesterforening og Videncenter for Allergi. Meget er sket siden. Fra videncenteret er der gennem tidens løb forsvaret 2 phd-studier, der er publiceret 37 artikler i internationale tidsskrifter. […]

Eksem og hudallergi hos frisører – om eksponeringer i arbejdsmiljøet og handskebrug

I forbindelse med temadagen afholdt af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed, 4. april i Eigtveds pakhus. Blev der afholdt et foredrag med titlen “Eksem og hudallergi hos frisører, udsættelser i miljøet og handskebrug“. Oplægget handlede om de allergifremkaldende stoffer som frisører udsættes for i arbejdsmiljøet og hvordan man kan forebygge eksem/allergi hos […]