Majken Hougaard Foss-Skiftesvik forsvarede sin phd fredag d.4/11

Fredag d.4/11  forsvarede Majken Hougaard Foss-Skiftesvik sin phd.

Phd-afhandlingen omhandler frisørenes daglige udsættelse for persulfater (ammonium-, kalium- og natriumpersulfat). Flere studier peger på, at den primære årsag til astma og rhinitis hos frisører er inhalation af persulfater, som er små lavmolekylære salte, der findes i hårblegemidler. Mekanismen hvormed persulfater inducerer astma og rhinitis hos frisørerne er endnu ukendt, og dermed er udredningen af disse patienter en udfordring idet værdien af typisk allergitests, så som priktesten og histamin release testen, er usikker. Den specifikke inhalationstest, med provokation af patientens luftveje med persulfater, anses for at være gylden standard i udredningen af mistænkt persulfat-induceret astma og rhinitis, men den eksisterende validerede metode er desværre meget tidskrævende.

De overordnede formål var: 1) at bestemme prævalensen og incidensen af hud- og luftvejssygdommen hos danske frisørelever og sammenligne disse med forekomsten hos unge fra baggrundbefolkningen, samt at undersøge hvor mange der dropper fra frisøruddannelse pga. disse, 2) at optimere diagnostikken af persulfat-induceret astma og rhinitis ved at undersøge om priktesten, ridsetesten og histamin release testen kan påvise persulfat-induceret astma og rhinitis, samt ved at etablere en mindre tidskrævende specifik inhalationstest end den hidtidigt validerede, som samtidig har en mere realistisk grad af eksponering for persulfater.

Læs hendes phd her

Læs det danske resumé her