Parabener

Parabener som konserveringsmidler sikrer holdbarheden i creme og andre kosmetiske produkter, men kan have uønskede bivirkninger

Kosmetikbranchen presser på for godkendelse af parabener

Er parabener uskadelige som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter? Kan de bruges uden uønskede bivirkninger for den enkelte og miljøet? Kosmetikindustrien siger ja. Andre, herunder myndighederne, siger nej. Nu forsøger den danske brancheforening for kosmetikbranchen, SPT, at rejse diskussionen endnu en gang.
EUs videnskabelige komité mener, at parabener er sikre at bruge som konserveringsmidler i kosmetiske produkter. Det konkluderede brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler, forkortet SPT, i en pressemeddelelse i midten af december 2010.
Baggrunden for den positive pressemeddelelse var en foreløbig vurdering af parabenerne fra EUs videnskabelige komité, som er blevet offentliggjort på EU-kommissionens hjemmeside.

Ikke enig

Men der er ikke enighed om brancheforeningens konklusioner. Johan Galster, kemiingeniør i Københavns kommune og manden bag positiv- og negativlisten på www.dfkf.dk, er ikke enig med SPT. Han har læst rapporten og kan faktisk ikke forstå, hvordan foreningen kan konkludere, at EUs videnskabelige komité nu mener, at parabener er sikre at bruge.
-Jeg vil for det første gerne understrege, at jeg har den største tillid til EUs videnskabelige komité. De gør et meget stort og meget grundigt stykke arbejde, og man kan være sikker på, at hver sten bliver vendt, og bliver vendt kritisk, når de analyserer et område.
-Med det i baghovedet har jeg læst den seneste vurdering fra den videnskabelige komité, og jeg må sige, at jeg finder ikke så meget nyt i den. Langt hen ad vejen peger den på de samme tvivlsspørgsmål og de samme overvejelser om brugen af parabener som konserveringsmidler, som vi hele tiden har haft. Så konklusionen er snarere, at spørgsmålet om parabeners farlighed fortsat er ubesvaret, siger Johan Galster.
Hans egen konklusion er, at hvis det fortsat ikke er afgjort, om parabener er skadelige eller uskadelige, så må det sikreste være at undgå stofferne. Det vanskelige er blot, at der er mange forskellige parabener, og nogen af dem er kendt for at være problematiske, både som hormonforstyrrende og som allergifremkaldende.

Danske myndigheder siger nej

-Jeg er udmærket klar over, at der heller ikke er ført bevis for parabenernes farlighed. Men vi ved, at vi har voksende problemer med hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser, og på den baggrund synes jeg, det er mest reelt at lade forsigtighedsprincippet råde og ikke anvende stofferne, understreger Johan Galster.
Den danske miljøminister Karen Ellemann er indstillet på, at Danmark går enegang i EU og nedlægger forbud mod to parabener, butyl- og propylparaben, i kosmetik og cremer til de nul til tre-årige. Hendes argument er, at visse parabener har en hormonforstyrrende effekt, og at risikoen for små børn er særligt stor. Men hermed ender den politiske diskussion næppe, for Enhedslisten arbejder hårdt på at få gennemført et fuldstændigt forbud mod parabener i Danmark.
Den seneste vurdering af parabener som konserveringsmidler fra EUs videnskabelige komite konkluderer bl.a.

  • Alle parabenerne har en effekt på hormonerne
  • Effekten er særdeles lille, men dog målelig
  • Methyl- og ethylparaben er de mindst aktive/skadelige
  • Der er stadig en del videnskabelig usikkerhed om mange detaljer, og der er virkeligt mange detaljer i denne sag
  • Nogle parabener kan trænge gennem huden uden at blive omdannet til uskadelige mellemprodukter
  • Man kan ikke uden videre slutte fra hudforsøg på rotter til effekter på mennesker
  • Undersøgelser af parabeners hormoneffekt på mænd er ikke tilstrækkelige til at fastslå, at der ingen effekt er

Hvad er parabener?

Parabener er en gruppe konserveringsmidler, der bruges i kosmetiske produkter. De er meget effektive og langt mindre problematiske end mange andre konserverings-midler i kosmetik, bl.a. medfører de sjældent allergi. Men de har også en vis hormoneffekt, og det er omfanget af denne effekt, og risikoen ved den, der endnu ikke er klarlagt.
Den danske holdning

Den danske Miljøstyrelse skriver i en rapport, som bliver citeret af EUs videnskabelige komité i deres seneste rapport, at små børn bliver udsat for doser af parabener i kosmetik/cremer, som kan udgøre en hormonrisiko for dem.
Så det er på ingen måde afklaret, at parabener trygt kan bruges af alle altid og i alle aldre.

Se den seneste rapport om parabener fra EUs videnskabelieg komité

Spejlet bragte i oktober 2010 en artikel om parabanerne og uenigheden om deres farlighed.
Artiklen kan hentes her som pdf-fil. (linket virker ikke længere)