ADVARSEL FARVESTOFFER I ELUMEN

Hårfarvestoffet D&C Orange 4 findes i de fleste Elumen hårfarver og Sebastian Laminates hårfarver. Stoffet kaldes også Acid Orange 7.
EU Kommissionens videnskabelige Komité for sikkerhed af bl.a. hårfarver har konkluderet at stoffet D&C Orange 7 udgør en risiko for brugeren. Både når det anvendes som oxidativ hårfarve og ikke oxidativ hårfarve.
Studierne viser misfarvning af urin og fæces samt forstørrelse af milten.

EU Kommissionens komité vil kigge nærmere på sikkerheden af stoffet når det bruges i dekorativ kosmetik.

Opdatering:

Acid Orange 7
EU Kommissionens komité (SCCS) undersøgte i 2014 stoffet igen og konklusionen er, at Acid Orange 7 som en hårfarve ingrediens ikke udgør en risiko for forbrugernes sundhed, og kan anvendes op til en endelig koncentration på 0,5% under ikke-oxidative betingelser.

Da man ikke kender stabiliteten af Acid Orange 7 under oxidative betingelser, kan man derfor ikke træffe en endelig beslutning om det er forsvarligt at brug i oxidative hårfarvningsmidler formuleringer.

SCCS havde ikke informationer om brugskoncentrationerne af Acid Orange 7, som farvestof i andre kosmetiske produkter. Da den samlede eksponering ikke er kendt, kan sikkerheden for Acid Orange 7 som et kosmetisk farvestof kan ikke vurderes.

Læs deres rapport her

Acid Black 1
EU Kommissionens komité (SCCS) undersøgte i 2013 stoffet og konklusionen er, at Acid Black 1 som en ikke-oxidativ hårfarve ikke udgør en risiko for forbrugernes sundhed, og kan anvendes med en max koncentration på 0,5% under ikke-oxidative betingelser.

Læs deres rapport her