Nyt finsk registerstudie viser at cirka halvdelen af anderkendte hudlidelser skyldes allergi

Et nyt finsk registerstudie over en 14årig periode (2005-2018), at cirka halvdelen af de frisører der får anderkendt en hudlidelse, har fået denne pga. en allergi fra faget.
I alt fik 290 frisører anderkendt deres hudlidelse i den undersøgte periode. 157 (54%) havde en arbejdsbetinget allergi. 128 (44%) havde arbejdsbetinget irritativt eksem. 15 (5%) havde et arbejdsbetinget urtikarielt eksem. De sidste 12 (4%) har uspecificeret.

Hovedparten af de allergiske tilfælde skyldes hårfarver og deres ingredienser (57/157 frisører), persulfater (25/157 frisører), konserveringsmidler (overordnet set) (22/157 frisører) og parfumestoffer (12/157 frisører).

Der bliver årligt anmeldt cirka 100 frisører med hudlidelser til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – 95% af disse er håndeksem. Selvom der total set er flere anmeldte sager i Danmark, så har tidligere danske studier har vist samme tindens. At der er en forholdsvis ligelig fordeling mellem de frisører der får diagnosen arbejdsbetinget allergisk kontakt eksem og arbejdsbetinget irritativt kontakt eksem.

Læs artiklen her