Europæisk indsats til forebyggelse af arbejdsrelaterede sikkerheds- og sundhedsproblemer i frisørfaget

En ny rapport fra Det Europæisk Arbejdsmiljøagentur konkluderer at flere frisørsalonerne bør øge opmærksomheden omkring forebyggelse af sikkerheds- og sundhedsproblemer.

De sikkerheds- og sundhedsproblemer der er tale om er:

–                   muskel- og bevægeapparatslidelser

–                   håndeksem

–                   astma og snue

–                   fald- og brandulykke

–                   psykosociale faktorer som stress, mobning og chikane

Det Europæisk Arbejdsmiljøagentur anbefaler i rapporten at de enkelte arbejdspladser har større fokus på risikovurdering og forebyggelse.

Blandt andet fremhæves en række forebyggende tiltag:

–                   brug af handsker

–                   brug af udsugning

–                   benyttelse af produkter med mindst allergifremkaldende egenskaber

–                   brug af stole der kan rotere og med hæve-sænke funktion

–                   skridsikre gulv

Rapporten kommer som følge af, at arbejdsmarkedets parter i april 2012 har underskrevet en rammeaftale, der sætter minimumstandarder for alle arbejdsgivere og arbejdstageres tilgang til sikkerhed og sundhed i frisørfaget.

På sigt kan det betyde, at der kommer en fælles EU-lov på området, som forhåbentlig vil medføre at frisørsaloner i Danmark og andre EU lande vil få et bedre arbejdsmiljø.

Link til artikel fra Videncenter for Arbejdsmiljø: (Link eksisterer ikke længere)

Link til rapporten fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur: