Vær én af de 35 skoler der modtager Astma-Allergi Danmarks handskekuffert

Astma-Allergi Danmark har udarbejdet et Læringsmateriale til erhvervsskolernes grundforløb 1 – forebyggelse af håndeksem – Handskekufferten.

Handskekufferten består af en fysisk handskekuffert med tilhørende læringsark, der giver eksempler på forløb, som du som underviser kan bruge i fagene:

  • Erhvervsfag 1 – erhvervsintroduktion
  • Samfund og Sundhed
  • Metodelære

Læs mere om Handskekufferten (Linket findes ikke mere) her