Høringssvar på “udkast til ændring af 422 af 4.maj 2006 (Hårfarvestoffer)”

Videncenter for Frisører og Kosmetikere har afgivet høringssvar på “Udkast til ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter 422 af 4. maj 2006 (Hårfarvestoffer)”. Et tilsvarende er afsendt fra Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Læs høringsvaret her