Gode råd om hudpleje i forbindelse med COVID19

I forbindelse med genåbning af frisører og andre liberale erhverv, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger til erhverv med kundekontakt. Du kan læse vejledningen fra Sundhedsstyrelsen her (https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Saadan-kan-du-forebygge-smitte-ved-taette-kontakter-i-erhvervsmaessig-sammenhaeng). Det øgede fokus på hygiejne gør at du som frisør, vil have flere daglige håndvaske end tidligere, samt udføre mere vådt arbejde end normalt. Du vil derfor […]

Frisørers brug af beskyttelseshandsker – en gennemgang af den beskyttende effekt og mulige bivirkninger

Frisører er igennem deres arbejde udsat for en række irritanter og allergener, som kan forårsage håndeksem. Til at forebygge arbejdsbetinget håndeksem, anbefales frisører derfor at bruge beskyttelseshandsker. Denne oversigtsartikel viste at nitril-, latex- og vinylhandsker, generelt er velegnede til at beskytte frisører mod hårfarver. Nitrilhandsker er den handsketype, som har den længste gennembrudstid, men handsker […]