Gravides og ammendes arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har udarbejdet en AT-vejledning ”gravides og ammendes arbejdsmiljø”, som kan anvendes som rettesnor. Vejledningen handler om, hvordan arbejdsgiveren kan sikre den gravide og ammende medarbejder imod påvirkninger, som kan skade fosteret/barnet.

Følgende påvirkninger kan udgøre en fare i graviditeten:

  • Stød, vibrationer, støj, stråling og hårdt fysisk arbejde.
  • Smitsomme sygdomme såsom; Røde hunde, toxoplasmode (haresyge), skoldkopper, ”den 5.børnesygdom (lussingesyge) mfl.
  • Kemiske påvirkninger såsom; kræftfremkaldende-, hormonforstyrrende stoffer og organiske opløsningsmidler.

For den ammende medarbejder kan særligt de kemiske påvirkninger udgøre en fare den nyfødte.