Forebyggelsespakker – Der ydes ikke længere støtte til pakkerne

Muskelskeletlidelser er en af de hyppigste årsager til at frisører forlader faget. Disse kan for eksempel skyldes dårlige arbejdsstillinger. BAR Service og Tjenesteydelser, Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere (DOFK), Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF), Dansk Industri (DI) og Serviceforbundet har samarbejdet om at udviklet en forebyggelsespakke, som sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden i frisørsalonen. Andre virksomheder inden for frisørbranchen kan også søge forebyggelsespakken, se hvilke branchekoder der kan søge i Tabel 1.

Tabel 1. For at kunne søge forebyggelsespakken skal din virksomhed have en af følgende branchekoder:

960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
960210 Frisørsaloner
960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n
960220 Skønheds- og hudpleje

Forebyggelsespakken indeholder forløbet ”Sundt Klip” og tillægsforløbet ”Elastiktræning til Frisørsaloner”. Deltagerne får lønkompensation for de timer, der skal bruges på at gennemføre ”Sundt Klip”. I forløbet skal deltagerne arbejde med en eller flere arbejdsrutiner. Der er allerede tegninger med ideer til, hvordan frisører kan få bedre arbejdsstillinger. Forløbet i ”Sundt klip” er 3-4 måneders længde og man kan som deltager få tilskud til at købe frisørsakse med drejeled. I får også mulighed for at tilmelde jer til en SMS-tjeneste, hvor I kan få gode råd til at få et bedre arbejdsmiljø.

Der kan maksimalt være 20 deltagere (1 mester og 19 medarbejdere) uanset virksomhedsstørrelse. Hvis I er mere end 20 skal I først læse afsnittet ”Forebyggelsespakker til store virksomheder” på forebyggelsesfondens hjemmeside. En salon kan have flere selvstændige frisører, der lejer en stol. I kan stadig søge en forebyggelsespakke, så længe I finder en person, der kan varetage rollen som mester i forebyggelsespakken. Se hvor meget tid der forventes at den enkelte deltager bruger og støtte man får fra fonden i Tabel 2.

Tabel 2. Forventet tidsforbrug og støtte fra Forbyggelsesfonden af den enkelte deltager i forbindelse med ”Sundt Klip”.

    Mester  Øvrige  medarbejdere  Øvrige  medarbejdere(elev):
Forventet arbejdstid   19 timer  7 timer  7 timer
Støtte fra fonden*    234kr*19timer  234kr*7timer  102kr*7timer

* Derudover kan man få tilskud til at købe frisørsakse med drejeled. Tilskudsbeløbet er afhængigt af deltagerantal

Tillægsforløbet ”Elastiktræning til Frisørsaloner”

Formålet med tillægsforløbet ”Elastiktræning til Frisørsaloner” er, at fremme sundheden i salonen på både kort og lang sigt. Deltagerne skal følge et træningsforløb, hvor I med elastikker opnår erfaring med hvordan træning kan blive en naturlig del af arbejdsdagen. I opbygger en erfaring med hvordan træningen kan lindre smerter og ubehag i nakke og skuldre. Tillægsforløbet kan søges samtidig med eller efter virksomheden har gennemført ”Sundt Klip”-forløbet. Tillægsforløbet varer, ligesom ”Sundt Klip”, 3-4 måneder og Forebyggelsesfonden kompenserer for de timer der bruges.