Eksem og hudallergi hos frisører – om udsættelser i arbejdsmiljøet og brug af handsker

Udsættelser i frisørsalonen
Afblegningsmidler
Metaller
Vådt arbejde
Handsker
Nye tal fra Arbejdsskadestyrelse tyder på en god tendens
Konklusion
Gode råd til frisører om forebyggelse af håndeksem

 

Forskning har vist, at frisørfaget er et højrisikofag for udvikling af håndeksem. I en svensk spørgeskemaundersøgelse fra 2006 rapporterede kun 1 ud af 3 frisører, at de aldrig nogensinde havde haft håndeksem. Det betyder at håndeksem er noget de fleste frisører stifter bekendtskab med i løbet af deres karriere (Foto 1).

clipboard01
Foto 1. Frisør med håndeksem. Foto: Videncenter for frisører og kosmetikere.

Håndeksem debuterer oftest hos frisører i løbet af deres elevtid (40 %) og inden for de første 2 år efter at de er færdiguddannede som frisør (19 %), Tabel 1.

Tidspunkter for debut af håndeksem antallet af frisører med håndeksem
[%]
Før påbegyndelse af erhvervsuddannelse 10
Under erhvervsuddannelsen 40
1-2 år efter endt uddannelse 19
3-5 år efter endt uddannelse 12
>5 år efter endt uddannelse 19

 

I en ny spørgeskemaundersøgelse fra Videncenter for Frisører viste det sig at 53,1 % af 504 nyuddannede frisører havde haft håndeksem til sammenligning havde 18,8 % af andre unge haft håndeksem. I en tidligere spørgeskemaundersøgelse fra Videncenter for Frisører, der omfattede 5324 frisører, der fik svendebrev i perioden 1985-2007, sås, at 44,3 % af frisørerne havde forladt faget og i gennemsnit havde arbejdet 8,4 år (inkl. de 4 år som elev) inden da. Allergi/eksem sammen med muskel-/skeletlidelser var hovedårsagerne til at de var stoppet i faget.

Udsættelser i frisørsalonen
Håndeksem kan skyldes irritation af huden, fx som følge af vådt arbejde eller ved kontakt med allergifremkaldende kemiske stoffer.
Frisører er ofte i kontakt med forskellige allergifremkaldende stoffer fx para-phenylenediamine (PPD) i hårfarver, persulfater i afblegningsmidlerne, nikkel fra deres redskaber, latex (proteinet i naturgummi) og gummikemikalier fra handsker og forskellige konserveringsmidler og parfumestoffer i fx shampoo, balsam, hårkure og stylingprodukter m.m. De hyppigste erhvervsrelaterede allergier hos frisører er: PPD (9,0 %) (anvendes i hårfarver) og ammoniumpersulfat (10,8 %) (anvendes i afblegningsmidler).
Hårfarver

Frisører udsættes for allergifremkaldende farvestoffer ved hårfarvning, som fx p-phenylene diamine (PPD). Den ovenfor nævnte spørgeskemaundersøgelse blandt 5324 danske frisører viste, at frisører i gennemsnit fuldfarver 9,3 gange pr. uge, hvilket svarer til 1,9 fuldfarvninger/dag. I Sverige har man undersøgt, hvornår en frisør er mest udsat for allergifremkaldende hårfarvestoffer. De analyserede, hvordan 20 frisører, fordelt på 11 saloner, blev udsat for hårfarve ved 15 hårfarvninger og 10 fuldfarvninger. Undersøgelsen viste at frisører er mest udsat ved klipning af nyfarvet hår. Eksperimenter viser at hårfarvestoffet PPD tænger ned i huden ved selv kort berøring (30 min). Frisører anbefales derfor at klippe håret før det farves. Hårfarver er blandt de hyppigste årsager til arbejdsbetinget allergi hos frisører. Får man som frisør først allergi over for hårfarve, må de fleste forlade faget.
Desuden fandt de svenske forskere at selv omgivelserne i frisørsalonen kan være forurenet med hårfarvestoffer i små mængder. Det er vigtigt at holde salonen ren og ordentligt, så man ikke bliver udsat for allergifremkaldende stoffer uden at vide det.

 

Afblegningsmidler

Ud over hårfarvestoffer er frisører også i kontakt med afblegningsstofferne: ammonium-, kalium- og natriumpersulfat. Disse tre stoffer anvendes i afblegningsprodukter og er alle kendt for at give forskellige typer allergi, som viser sig ved astma og nældefeber eller som eksem. Når frisørerne blander afblegningsmidler, blandes støvende persulfater og hydrogenperoxid, som let hvirvles op i luften og kan inhaleres (via næsen/munden til lungerne) eller komme i kontakt med øjnene.
I det danske studie med 504 frisørelever/frisører viste det sig at risikoen for udvikling af nældefeber stiger med læretidens længde. Det er værd at bemærke at brugen af persulfater som blegemiddel i mel blev forbudt i 1950’erne for at beskytte bagere mod astma og eksem. Det anbefales at anvende afblegningsmidler som ikke er i pulverform, dvs. som creme og/eller granulat.

Metaller
Nikkelallergi er meget hyppigt blandt kvinder og opstår som regel som følge af brug af smykker, der frigiver nikkel. I en frisørsalon kan man blive udsat for nikkel via redskaber, således viste en dansk undersøgelse at 0,5 % af 200 frisørsakse og 53,8 % af 13 frisørhæklenåle frigav nikkel. Der er således mulighed for at frisører pådrager sig et erhvervsbetinget eksem forårsaget af nikkelkontakt.

Vådt arbejde
Våde hænder i 2 timer eller mere dagligt øger risikoen for håndeksem. Det har næsten alle frisører. I en dansk spørgeskemaundersøgelse svarede 86,6 % (2506/2896) at de havde våde hænder mere end 2 timer pr. dag. Brug af handsker ved våde procedurer som hårvask nedsætter risikoen for håndeksem. Det anbefales at bruge handsker ved vådt arbejde som hårvask.

Handsker

Ved at bruge handsker undgår man at komme i direkte kontakt med allergifremkaldende stoffer og udsættelser for fx sæbestoffer og vand, der irriterer huden.

Det er vigtigt at bruge handskerne korrekt:

 1. Engangshandsker må ikke genbruges,
 2. Handsker må ikke vendes på vrangen
 3. Handsker skal aftages korrekt, så huden ikke kommer i kontakt med de stoffer, som handskerne skal beskytte mod, Foto 2. Se film her om hvordan du tager handsker korrekt af: https://www.youtube.com/watch?v=6UyylxEfjO0
_dsc2228
Foto 2. Sådan tages handsker korrekt af. Foto: Videncenter for Allergi.

 

Undersøgelser har desværre vist at ikke alle danske frisører anvender handsker når det er nødvendigt, og når de anvendes, så genbruges engangshandsker og i nogen tilfælde efter disse er vendt på vrangen.

Når man genbruger engangshandsker, så har de ikke længere den samme beskyttende effekt, da gummiet bliver mere gennemtrængeligt ved brug. Hvis man vender handskerne, som har været brugt, vil der altid være kemikalierester tilbage, som man så udsættes for på en meget intensiv måde.

Nye tal fra Arbejdsskadestyrelse tyder på en god tendens
Et dansk ph.d.-studie fra perioden 2008-2010 har vist, at frisørelever som blev undervist i kemisk arbejdsmiljø, havde signifikant mindre eksem i forhold til en kontrolgruppe, som ikke fik samme undervisning. Et opfølgende studie efter 6 år viste, at der ikke længere er nogen forskel mellem de 2 grupper. Der blev set en forbedring i arbejdsrutiner i begge grupper.

Nye tal fra Arbejdsskadestyrelsen har vist, at der fra 2005-2010 var en stigning i anmeldte hudsygdomme blandt frisører fra 59 i 2005 til 136 i 2010, og at der fra 2011 og frem til 2015 har været et fald fra 129 til 81 i anmeldte hudsygdomme. Den faldende tendens i anmeldte hudsygdomme blandt frisører kunne skyldes, at det netop i 2011 blev obligatorisk på de danske frisørskoler at undervise i kemisk arbejdsmiljø.
I forbindelse med erhvervsskolereformen er det nu blevet obligatorisk at frisøreleverne skal bestå en kemiprøve for at kunne fortsætte studiet. Frisørskolernes undervisningsmateriale i kemisk arbejdsmiljø er netop blevet opdateret med den seneste viden.

Konklusion
Til trods for at der anmeldes færre hudsygdomme til Arbejdsskadestyrelsen, er frisørfaget stadig et højrisikofag for udvikling af håndeksem. Eksemet udvikles tidligt i frisørens karriere på grund af det våde arbejde og kontakt med allergifremkaldende stoffer. Selv kortevarige udsættelser kan have betydning for udvikling af allergi. Det er derfor vigtigt at beskytte sig på den rigtige måde. Der er også fortsat behov for forbedringer af frisørprodukter i form af forbud eller reduktion af mængderne af de allergifremkaldende stoffer, der er i mange af produkterne.

Yderligere oplysninger kan findes her på hjemmesiden eller telefonrådgivning 38 67 73 07

 

Gode råd til frisører om forebyggelse af håndeksem

 • Brug handsker ved vask, farvning, blegning, permanent og styling af hår
 • Brug handsker så lang tid det er nødvendigt, men så kort tid som muligt
 • Handsker skal være rene, nye og tørre
 • Bland i separat blandeskab, med sug
 • Brug bomuldshandsker under beskyttelseshandsken/gummihandsken
 • Brug creme uden parfume og med højt fedtindhold
 • Anvend cremen på hele hånden
 • Brug ikke fingerringe på arbejdet
 • Brug handsker ved vådt arbejde (også i fritiden)
 • Brug varme handsker når du er ude i de kolde måneder
 • Klip før du farver
 • Genbrug ALDRIG engangshandsker